Economie van de zorg
Betaalbare zorg
Health policy & Economics
Policy making, health systems & public management in healthcare
Healthy health system

Onderwijs

De Academie voor Betaalbaarheid van Zorg biedt onderstaande opleidingen aan. Voor aanvullende informatie of de planning voor het komende jaar, neem contact op met de betreffende contactpersoon.

Health Policy and Economics

Met het vak Health Policy and Economics (6EC) nemen we masterstudenten in acht weken mee in de werking van het zorgstelsel en de invloed van beleid, met speciale aandacht voor het Nederlandse zorgstelsel. De studenten leren om op basis van economische theorieën waarom beleid in de zorg zo’n belangrijke rol speelt, en welke beleidsopties mogelijk zijn om problemen van betaalbaarheid en kwaliteit in de zorg aan te pakken. Ook leren ze hoe beleidsvorming plaatsvindt en hoe belangen van verschillende partijen in de zorg doorwerken in beleid.
  • Contactpersoon: Niek Stadhouders
  • Doelgroep: master science, management and innovation van Medical Biology aan de Radboud Universiteit

 

Policy making, health systems and public management in health care

Wij bieden de mastermodule ‘Policy making, health systems and public management in health care’  (3EC) aan voor de Biomedische Wetenschappen studenten aan de Radboud Universiteit. In deze module besteden wij o.a. aandacht aan de basisprincipes van bestuurskunde in de zorg. Het concept van zorgsystemen, besluitvorming, beleidsevaluatie en implementatie komen in deze module aan bod om zodoende de studenten voor te bereiden voor hun toekomstige baan als bijvoorbeeld consultant.
  • Contactpersoon: Eva Verkerk
  • Doelgroep: studenten BMW

 

Economie van de zorg

De opleiding Economie van de zorg geeft deelnemers meer inzicht in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter en aan het eind van elke dag is er voldoende ruimte voor inhoudelijke discussies.

  • Contactpersoon: Niek Stadhouders
  • Doelgroep: beleidsmedewerkers met interesse in de zorg

Klik hier voor meer informatie over opleiding Economie van de zorg.

Cursus Betaalbare zorg

3 april 2024 start de 4e editie van de vierdaagse cursus Betaalbare zorg, georganiseerd in samenwerking met de Radboudumc Health Academy en de Radboud Academy. Deze cursus is met name bedoeld voor (medische) bedrijfsleiders, beleidsadviseurs en zorgprofessionals die de ambitie hebben om hun initiatieven en samenwerking gericht op de betaalbaarheid van zorg te versterken op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en best practices uit de werkpraktijk.

Cursist over de cursus: “Feest van herkenning. Veel onderwerpen gehoord die relevant zijn, prettig om in deze sfeer met elkaar hierover van gedachten te wisselen.”

Lees verder…

Bratislava | Expert event Budgettering in de zorg met Patrick Jeurissen

Op 26 april 2023 organiseerde INESS (Institute of Economics and Social Studies, Bratislava) een expertevent onder de naam ‘Accounting in de zorg’. Patrick Jeurissen was hoofdspreker en gastsprekers Henrieta Tulejová van Advance Healthcare Management Institute, en Adam Marek, Value for Money Unit (ÚHP), representeerden respectievelijk Tsjechië en Slowakije.
Zij gingen in op verschillende tools voor het beheersen van de groei van de zorguitgaven, de manier waarop budgetten in landen worden gemaakt en de werking van reserves en prijsstelling.

Lees verder…

Congres Economie en Beleid: "Een houdbare arbeidsmarkt in de zorg"

Dit jaar staat het symposium van de Winteracademie Betaalbaarheid vcan de zorg in het teken van de arbeidsmarktproblematiek: de WRR verwacht dat zonder veranderingen één op de drie werkenden in 2060 in de zorg werkt. Dit is een onhoudbare situatie. Deze middag gaan we in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen om de houdbaarheid van de arbeidsmarkt in de zorg te verbeteren.

Lees verder…

Webinar | Wat kunnen we leren uit de ervaringen van Nederland met markthervormingen in de zorg?

In januari 2006 startte Nederland met markthervormingen van hun zorgstelsel op basis van gereguleerde concurrentie. Deze ingeslagen weg van Nederland trok wereldwijd veel belangstelling, maar hoe hebben markthervormingen in heel Europa de bereikbaarheid, kosten, kwaliteit en solidariteit bepaald? Zijn markten het antwoord? Wat zijn de uitdagingen en kansen voor markthervormingen in gezondheidsstelsels? Wat kunnen we leren van de Nederlandse ervaring?

Lees verder…

Sprekers

Prof. Patrick Jeurissen is een vooraanstaande spreker op het gebied van zorg- en gezondheidsbeleid. Hij is hoogleraar in fiscale duurzame zorgstelsels en verbonden aan de afdeling IQ healthcare, Radboudumc. Tevens is hij wetenschapsofficier van het ministerie van VWS en adviseur van verschillende zorginstellingen en overheden. Naast meer dan 25 jaar ervaring en talloze publicaties heeft hij bijgedragen aan belangrijke beleidsbeslissingen op nationaal en internationaal niveau.
Als spreker is Jeurissen zeer inspirerend en in staat om zijn publiek te betrekken en te motiveren om na te denken over de uitdagingen en kansen in de gezondheidszorg.

Dr. Simone van Dulmen is senior onderzoeker en projectleider voor het NFU programma Doen of laten? en plv. programmaleider van het programma Betaalbaarheid van zorg. Ze is een geëngageerde spreker die onderzoek weet te vertalen naar concreet beleid. Haar expertise richt zich op het verminderen van niet-gepaste zorg en het ontwikkelen, implementeren en evalueren van innovaties die de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg ten goede komen.

Dr. Niek Stadhouders is een gedreven onderzoeker bij de Academie voor Betaalbaarheid van Zorg. Hij heeft een bedrijfs- en gezondheidseconomische achtergrond en zijn aandachtsgebieden zijn de houdbaarheid van zorgkosten; economische en politieke invloeden van bezuinigingen; bezuinigingen en bedrijfsvoering in de langdurige zorg. Als spreker weet hij complexe onderwerpen op een toegankelijke en begrijpelijke manier te presenteren.

Dr. Florien Kruse is onderzoeker bij de academie voor Betaalbaarheid van Zorg. Haar expertise ligt in onderzoek naar de markt van commerciële zorgaanbieders en hoe die zich (internationaal) heeft ontwikkeld en hoe commerciële zorgaanbieders presteren ten opzichte van "traditionele" (publieke en in sommige gevallen non-profit) aanbieders. Ze werkt nu tevens als beleidsadviseur voor het ministerie van VWS.

 

Betaalbare zorg: anders organiseren (na COVID-19)

De komst van COVID-19 was ook een wake-up call: vraagt dit een ander zorgstelsel? En welke vraagstukken moeten nu worden aangepakt? Op 11 mei staat dit centraal in ons symposium ’Betaalbare zorg: anders organiseren (na COVID-19)’.

Lees verder…

Vierdaagse cursus Betaalbare Zorg

Hoe houden we de zorg betaalbaar?
We willen dat onze zorg betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Zo worden mensen steeds ouder, maken ze steeds langer gebruik van zorg, en komen er steeds meer mogelijkheden voor behandeling en genezing van ziekten. Tegelijkertijd stijgen de budgetten voor medische zorg niet meer mee, waardoor de toegankelijkheid, kwaliteit en keuzevrijheid van onze zorg in het gedrang komen. Het is een opgave om de betaalbaarheid niet te laten ontsporen. Zowel op nationaal niveau, als binnen regionale zorgecosystemen en in de instellingen.

Lees verder…

Webinar | Naar een houdbaar zorgstelsel - de uitdagingen voor de toekomst: welke keuzes moet Nederland maken?

In samenwerking met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

De houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel staat al jaren ter discussie. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, personeelstekorten en de opkomst van nieuwe technologieën voeren de druk op dit stelsel verder op. Het recente WRR-rapport Kiezen voor houdbare zorg pleit voor het maken van expliciete keuzes over waar onze prioriteiten liggen. Maar welke keuzes zouden we moeten maken om het Nederlandse zorgstelsel duurzaam te maken? En welke beleidsinstrumenten zijn dan geschikt? Tijdens dit webinar komen deze vragen vanuit verschillende perspectieven aan de orde.

Lees verder…

Grand round | Heeft marktwerking de zorg beter gemaakt?

Het hangt er maar van af hoe je het bekijkt

Het Nederlandse model van gereguleerde marktwerking is uniek in de wereld. Nergens is er meer en intenser hervormd dan bij ons. Het heeft de zorg ontegenzeggelijk beter betaalbaar gemaakt, maar de vraag is of het ook de zorg betaalbaar beter heeft gemaakt? Hoe staat het met de kwaliteit en toegankelijkheid. Wat heeft gereguleerde marktwerking daaraan bijgedragen. Het nieuwe Kabinet trekt de lijnen uit het recente verleden door en heeft onder meer aangekondigd vol in te zetten op passende zorg. Zal dit de balans in het stelsel versterken? Wat kunnen we nu vanuit een wetenschappelijk perspectief zeggen over deze grote en actuele vragen?

Lees verder…

WEBINAR | Boeklancering ‘The market reform in Dutch health care

Results, lessons and prospects'

In 2006 startte de ambitieuze hervorming van het Nederlandse zorgstelsel gebaseerd  op principes van gereguleerde concurrentie of marktwerking. Kunnen we – nu 15 jaar verder – die hervormingen als een succes beschouwen? Wat heeft 15 jaar marktwerking gedaan met toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van ons zorgsysteem? Het boek ‘The market reform in Dutch health care; Results, lessons and prospects’’ voorziet in een grondige terugblik.

Lees verder…

Symposium | Betaalbaarheid van zorg; wat leren we uit het verleden?

30 juni 2021 15:00-16:30u

De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoeringen de Academie voor Betaalbaarheid van Zorg (Radboudumc) organiseren een online symposium als afsluiting van de masterclass Betaalbaarheid van de Zorg. Dit symposium is ook toegankelijk voor niet-deelnemers aan de masterclass. Doel van dit symposium is om de belangrijkste lessen uit het verleden voor het Nederlandse zorgstelsel te belichten en hierover met elkaar in discussie te gaan. 

Lees verder…

Webinar | Financiële impact van COVID-19 en de toekomst van ons zorgstelsel:

Elk jaar wordt de winteracademie afgesloten met een publiek toegankelijk symposium. Dit jaar krijgt dit de vorm van een open en deels interactief webinar, getiteld ‘Financiële impact van COVID-19 en de toekomst van ons zorgstelsel: de geleerde lessen'. Sprekers zijn prof. dr. Patrick Jeurissen, dr. Xander Koolman en prof. dr. Marco Varkevisser.

Lees verder…

Masterclass | De betaalbaarheid van de zorg

Door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Met deze masterclass geven we deelnemers meer inzicht in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. De colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Er is regelmatig ruimte voor inhoudelijke discussies. Alle deelnemers aan de vierdaagse opleiding krijgen een exemplaar van het handboek Betaalbare zorg. Organisatoren van de masterclass zijn de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de leerstoelgroep Betaalbare Zorg (Radboudumc).

Lees verder…

The COVID-19 outbreak in the care home sector – does ownership matter?

In this webinar for the 'International Long-term care Policy Network', Florien Kruse of IQ healthcare and Amy Hsu of University of Ottawa Brain and Mind Research and Bruyère Research Institute, discuss how ownership can influence the extent to which a nursing home can effectively respond to an epidemic.

Lees verder…

Congres De toekomst van marktwerking in de zorg

In het Nederlandse zorgstelsel is een belangrijke rol neergelegd bij de markt. De kritiek vanuit de maatschappij op de rol van marktwerking in de zorg neemt de laatste jaren echter toe. De Rijksacademie en IQ healthcare (Radboudumc) organiseren daarom op 11 maart 2020 een congres met als thema: De toekomst van marktwerking in de zorg.

Lees verder…

Masterclass economie en beleid over de betaalbaarheid van de zorg

Deze masterclass van vier dagen (voorheen bekend als de winteracademie) geeft deelnemers inzicht in de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel vanuit het perpectief van de praktijk, de wetenschap en het beleid. Voorafgaande aan de opleiding is er een inleidend symposium op donderdagmiddag 19 april 2018.
Elke deelnemer ontvangt twee boeken uit de reeks over betaalbare zorg van de Celsus academie zoals die binnenkort wordt gepresenteerd.

Data lesdagen: 19 april (middag), dinsdag 19 juni, donderdag 21 juni, maandag 25 juni en dinsdag 26 juni 2018
Doelgroep: beleidsmedewerkers en rijksambtenaren met interesse in de zorg

Lees verder…

Vijf jaar Celsus, academie voor betaalbare zorg

INLEIDING
Nederlandse zorg presteert goed en staat steeds in de top 5 van de lijstjes. Maar de kosten zijn hoog.  Op dit moment besteden modale inkomens al 20% van hun inkomen aan zorg. Dit percentage zal de komende jaren toenemen. Kunnen en willen we dat wel betalen? Stijgende zorgkosten kunnen de solidariteit ondermijnen en investeringen in andere publieke uitgaven onder druk zetten. Het is duidelijk dat we de zorg betaalbaar moeten houden. Maar wat betekent dat? En hoe krijgen we dat voor elkaar in het Nederlandse zorgstelsel?
Celsus, academie voor betaalbare zorg heeft de afgelopen vijf jaar dit type vraagstukken onderzocht. Op 19 april 2018 presenteert Celsus de belangrijkste bevindingen. 

Lees verder…

Online cursus ‘Betaalbaarheid en Kwaliteit in de Zorg’ scoort goed onder medisch specialisten

Deze cursus werd ontwikkeld voor A(N)IOS en medisch specialisten en leert hen hoe ons zorgstelsel werkt en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van onze zorg. Met een de gemiddelde waardering van 8,1 op een schaal van 1-10 zijn we niet ontevreden.

Lees verder…

Online cursus - De Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg

Deze cursus is bedoeld voor AIOS en medisch specialisten die meer willen weten over ons zorgstelsel en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. De eerste editie in het voorjaar van 2016 is goed ontvangen, waarbij de diversiteit aan onderwijsvormen (zoals artikelen, filmpjes en interactieve discussies op het forum), de bijdragen van duidelijk deskundige docenten en sprekers en het online karakter van het onderwijs zeer werden gewaardeerd. 

Lees verder…

Celsus-Talma Invitational Conference

De conferentie van dit jaar gaat over de afstemming tussen zorginkoper en zorgverkoper en alle overige actoren in het in- en verkoopspel. Hoewel de samenwerking formeel tot stand komt door overleg tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar zien wij ook twee achterliggende partijen die hierin een belangrijke rol spelen. Wij onderscheiden deze middag daarom 4 rollen: medisch specialist, ziekenhuis, zorgverzekeraar en overheid. Voor elk van deze rollen nodigen we toppers uit de zorg uit en vragen hen hierop te reflecteren.

1. MSB | Federatie Medisch Specialisten, door Hein Abeln, Bestuursadviseur
2. Ziekenhuis, door Bas Leerink, Voorzitter raad van bestuur Medisch Spectrum Twente 
3. Zorgverzekeraar, door Rob Adolfsen, lid raad van toezicht bij Nierstichting
4. Overheid, door Kim Putters, Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (tbc)

Na deze sprekers volgt een actieve workshopronde waarmee deelnemers aan deze conferentie meer inzicht en begrip krijgen over zorgin- en verkoop. Zo beogen we de effectiviteit van de samenwerking rond zorgin- en verkoop te verbeteren.

Het betreft een invitational conference. Mocht u echter geen uitnodiging ontvangen en toch graag deelnemen aan deze middag maak dit dan kenbaar aan de organisatie: secretariaat.agw.falw@vu.nl.

 

Online cursus ‘Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg’ voor medisch specialisten en AOIS ABAN geaccrediteerd

Deze online cursus is afgelopen jaar voor het eerst gelanceerd en werd goed gewaardeerd. We zijn blij nu met de toekenning van de accreditatie door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) waar nieuwe deelnemers natuurlijk baat bij hebben. De volgende training start 15 februari 2017.

Lees verder…

Winteracademie economie en beleid 2017

Data     
6, 7, 13 en 14 februari 2017
De opleiding wordt op 23 februari afgesloten met een congres.

Doelgroep
Rijksambtenaren 

De Winteracademie is ook in 2017 gewijd aan het Nederlandse zorgstelsel. De opleiding geeft de deelnemers meer inzicht in (de discussie over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid. Tevens biedt de Winteracademie een podium om zelf in discussie te gaan over de verschillende onderwerpen die aan bod komen. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Startdatum: 6 februari 2016.

Lees meer over de opleiding en aanmelding.

Eerste online cursus Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg succesvol verlopen

De eerste editie van deze online cursus voor medisch specialisten en AIOS is in juni afgerond en werd positief gewaardeerd met een 7,9 als cijfer.
“Een frisse cursus die kennis bundelt waar je zelf niet snel toegang tot hebt …”
De cursus leert AIOS en medisch specialisten meer over ons zorgstelsel en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. Na evaluatie van deze pilot is nu een doorontwikkelde editie in voorbereiding, iets om naar uit te kijken via onze website ...

Lees verder…

Lustrum conferentie IQ healthcare

De gezondheidszorg staat voor een immense uitdaging waarbij twee belangrijke doelen tegen elkaar in lijken te werken: zorg die persoonsgericht en betaalbaar is. Staat persoonsgerichte zorg lijnrecht tegenover betaalbare zorg of gaan ze juist goed samen?

Een uitstekende line-up van (internationale) sprekers buigt zich 14 oktober over deze ogenschijnlijke (?) tegenstelling op zoek naar antwoorden.

We nodigen u van harte uit deel te nemen aan onze lustrum conferentie en dit debat. Ruim 200 mensen gingen u voor.

meer informatie en aanmelden.

Keuzemodule Betaalbare & Solidaire Zorg

De Celsus academie biedt studenten geneeskunde (GNK) en biomedisch wetenschappen (BMW) van de Radbouduniversiteit een keuzemodule aan om meer te leren over het Nederlandse zorgstelsel. De module heet ‘Betaalbare & solidaire zorg: de uitdagingen van het Nederlandse zorgstelsel’. In de afwisselende module krijgen studenten inzicht in de organisatie van het Nederlandse zorgstelsel en in de kosten en prestaties van onze zorg in vergelijking tot andere landen. Daarnaast dagen we ze uit om na te denken over solidariteit en wat dat betekent voor de betaalbaarheid van zorg. De voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc komt vertellen over het besturen van een ziekenhuis.

Startdatum: 1 september 2016
Studiebelasting: 2 ECTS.
Contactpersoon Wieteke van Dijk

Celsus-Talma conference 2016

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Wat betekent de toename aan zorg voor de betaalbaarheid van de zorg? Zijn de groeiende uitgaven een probleem of juist een oplossing voor de groeiende zorgbehoefte? Hoe zoeken we de balans?

Onder leiding van Ernst van Koesveld (directie Z) bespraken de internationale topsprekers Jonathan Skinner (Verenigde Staten), Adam Roberts (Engeland) en Heinz Rothgang (Duitsland) deze vraagstukken aan de hand van een casus uit eigen land.

Lees verder…

Oratie prof. dr. Patrick Jeurissen

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Aansluitend op de Celsus-Talma conference 2016 sprak prof. dr. Patrick Jeurissen zijn inaugurele rede uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’.

Lees verder…

Mini-invitational conference

Nadenken over betaalbare gezondheidszorg begint bij het besef dat je iedere zorg-euro maar één keer kunt besteden. Aan de discussie hoe die euro het beste besteed kan worden, zitten belangrijke ethische aspecten. Rechtvaardigheid, solidariteit, rentmeesterschap en andere principes spelen hierbij een belangrijke rol. In dit ochtend-symposium staat de vraag centraal hoe we burgers nog meer bij dit proces kunnen betrekken, wat houdingen van burgers in dezen zijn, maar ook of het betrekken van burgers bij pakketkeuzes wel wenselijk is.*

* Interesse in deze activiteit? Maak dit kenbaar via info@Celsusacademie.nl

3e Celsus Invitational Conference

Met aansluitend de oratie van Patrick Jeurissen

'Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing?'

Deelname aan het congres is op uitnodiging.
Programma Invitational Conference (onder voorbehoud).

Lees verder…

Celsus Winteracademie succesvolle 3e editie

Voor de derde keer op rij organiseerde de Celsus academie samen met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering een Winteracademie over de betaalbaarheid van de zorg. Dat de Celsus Winteracademie een succes was blijkt uit zowel de overweldigende opkomst als de positieve evaluatie door de deelnemers. Vooral de bijdragen vanuit de praktijk, zoals de gemeente, zorgverzekeraar en patiënt, werden gewaardeerd.

Lees verder…

NIEUW: Online cursus Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

 
 
Hoe kunt u als medisch specialist of aios effectief deelnemen aan de discussie over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg?

Dit leert u in een nieuwe online cursus die de Celsus academie in samenwerking met de Academie voor medisch specialisten en Elevate Health heeft ontwikkeld.
Een gevarieerde online training met een mix aan leervormen die u qua tijdsindeling veel flexibiliteit biedt.
Klik hier voor de uitgebreide cursusbrochure met meer achtergrondinformatie.

Online cursus betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

'Bij focus op kosten daalt de kwaliteit;
bij focus op kwaliteit dalen de kosten.'

Deze stelling maakt duidelijk dat artsen de leiding moeten nemen in de discussie over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg, opdat zij niet worden geregeerd door de boekhouders. In deze cursus kijken we naar waarom het zorgstelsel is zoals het is, hoe het werkt en hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg.

Lees verder…

Winteracademie economie en beleid 2016


Betaalbaarheid in perspectief van het Nederlandse zorgstelsel

Startdatum: 1 februari 2016.
De opleiding wordt op 18 februari afgesloten met een congres.
Doelgroep: rijksambtenaren  

De Winteracademie is ook in 2016 gewijd aan de problematiek van de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. De opleiding wil de deelnemers meer inzicht geven in deze problematiek vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid. De Winteracademie biedt tevens een podium om zelf in discussie te gaan over de verschillende onderwerpen die aan bod komen. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Lees meer en meld je hier aan.

Verwacht in 2016 online master course over de betaalbaarheid van de zorg

De gezondheidszorg verandert snel op medisch en organisatorisch vlak. Marktwerking, een veranderend zorgsysteem, nieuwe eisen van toezichthouders, mondige patiënten, nieuwe aanbieders zoals ZBCs, zorginkoop etc. hebben invloed op de omgeving waarin zorgprofessionals werken. Van de zorgprofessional wordt verwacht dat hij een volwaardig gesprekspartner is van patiënten, managers, beleidsmakers en zorgverzekeraars. De Celsus academie wil met deze online cursus zorgprofessionals opleiden tot een goede gesprekspartner.

Lees verder…

2e Celsus Invitational Conference

Donderdag 23 april 2015
Met als thema 'Kanteling van zorg en de betekenis ervan voor kwaliteit en betaalbaarheid'
Het definitieve programma is beschikbaar.

Winteracademie 2015

Hoe bereik je een betaalbare zorg van een goede kwaliteit?

In samenwerking met het Ministerie van VWS organiseert Celsus voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, een vierdaagse opleiding over het Nederlandse Zorgstelsel voor beleidsmedewerkers van VWS, EZ, Financiën, Justitie.

Lees verder…

Verspilling in de zorg

Als afsluiting van het programma van de winteracademie 2015 wordt op 12 maart 2015 het congres 'Verspilling en betaalbaarheid van de zorg, valt er veel geld te besparen zonder kwaliteitsverlies?' georganiseerd (let op dit is een gewijzigde datum!).
Dit congres is ook toegankelijk voor niet-deelnemers van de winteracademie. Aanvullende informatie vindt u op deze website.

Zaalcapaciteit 100 mensen.
Inloop vanaf 14.00 uur. Start 14.30 uur.
Dagvoorzitter: Geert van Maanen (VWS)

Radboud Summerschool

How to Keep Healthcare Sustainable for Every Citizen

10 – 14 August 2015
Radboud Summer School, Nijmegen , The Netherlands

RSS Logo
Course information
Download flyer
The sustainability of healthcare is at the core of the policy agenda in many countries. The combination of aging populations, new expensive technologies, and stretched public budgets forces policymakers, purchasers and hospital administrators to seek solutions to bend-the-curve of the expenses for health care. Since out-of-pocket payments, limitations of the benefit basket and plain cost shaving are unpopular; increasing value without increasing costs is a popular solution.

What are the underlying mechanisms of the growing costs in healthcare? What are the options to stop this growth while still ensuring access and quality of care for every citizen? These are leading questions of this summer course on sustainable healthcare.

During this 5-day course we will take you on a journey that covers the sustainability of different health care systems. We will critically analyse the different policies that are implemented and thus create our own mental model of how to create sustainable healthcare.

Lees verder…

De evidence based beleidsmaker

Contactpersoon: Cilla Vrinzen, cilla.vrinzen@radboudumc.nl
Looptijd: 2020 -...
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, Prof. dr. Rosella Hermens, Prof. dr. Haiko Bloemendal, Prof. dr. Thijs Merkx

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Het wordt een uitdaging om de oncologische zorg in de toekomst houdbaar te houden: de oncologische populatie groeit en behandelmogelijkheden nemen toe terwijl de beroepsbevolking daalt en de kosten stijgen.
Om de juiste balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te garanderen is er meer inzicht nodig in de kosten, opbrengsten en een passende organisatie van de oncologische zorg. Ons onderzoek richt zich op het verschaffen van deze inzichten voor beleidsmakers. Dit traject bestaat uit 5 projecten:

1. We onderzoeken hoe de kostentrend van huidkanker zich verhoudt tot de trend in overlevingswinst over de jaren heen.
2. Vervolgens onderzoeken we in meer detail wat nu exact de kosteneffectiviteit is van dure geneesmiddelen (immuuntherapie) bij long- en huidkanker.
3. Naast kwantitatieve onderzoek verrichten we ook kwalitatief onderzoek naar welke waarden belangrijk zijn binnen de oncologische zorg en hoe deze worden meegenomen in de huidige besluitvormingsprocessen omtrent dure geneesmiddelen. Dit onderzoeken we in zowel de spreekkamer als op beleidsniveau.
4. Als vierde verkennen we met literatuuronderzoek hoe vaak comorbiditeit voor komt bij oncologische patiënten, welke factoren hier invloed op hebben en hoe deze trend zich over de tijd ontwikkeld.
5. Tot slot onderzoeken we de her-organisatie van de oncologische zorg naar oncologienetwerken. Met kwalitatief onderzoek inventariseren we hoe de vorming van oncologische netwerken wordt ervaren door patiënten. Daarnaast bepalen we met kwantitatief onderzoek hoe oncologienetwerken de kosten en de kwaliteit van zorg beïnvloeden.

 

Openingsconferentie Celsus academie

5 juni 2014
Vond de eerste invitational conference plaats ter gelegenheid van de start van Celsus, academie voor betaalbare zorg. Deze conferentie werd gehouden in het Muntgebouw te Utrecht. We kijken terug op een zeer geslaagde middag. De diapresentaties van Gert Westert en hoofdsprekers Wouter Bos en Rob Dillmann, alsmede een foto-impressie van de conferentie vindt u hieronder. Binnenkort zullen er ook videopresentaties en een kort verslag met take-home messages voor de Celsusthema’s op deze website geplaatst worden.

U kunt contact opnemen met programmaleider Dr. Patrick Jeurissen via info@celsusacademie.nl.

Fotoimpressie

Presentaties
Gert Westert
Wouter Bos
Rob Dillmann

 

Lezingen door Celsus-medewerkers

Momenteel staan er geen lezingen gepland. Informatie over lezingen in het verleden staat in het archief.