Masterclass | De betaalbaarheid van de zorg

Door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Duur: 4 dagen
Lesdagen: woensdag 2 juni, woensdag 9 juni, woensdag 16 juni en woensdag 23 juni
Deelnemers: maximaal 20 deelnemers
Doelgroep: beleidsmedewerkers met interesse in de zorg
Deze opleiding is een coproductie van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de Leerstoelgroep Betaalbare Zorg (Radboudumc)

Inhoud
Het doel van de masterclass is de deelnemers meer inzicht te geven in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Er is regelmatig ruimte voor inhoudelijke discussies. Alle deelnemers aan de vierdaagse opleiding krijgen een exemplaar van het handboek Betaalbare zorg.

Programma
Op dag 1 staan de zorguitgaven centraal. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de rol van de overheid, het Nederlandse zorgstelsel en het Nederlandse begrotingsbeleid voor de zorg. Daarnaast komen internationale en nationale trends bij de kostenontwikkeling aan bod. Op dag 2 wordt de werking en inrichting van het zorgstelsel besproken. In de ochtend behandelen we de curatieve zorg, de langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, en de bekostiging van de zorg. In de middag kijken we onder andere naar de ethische aspecten van de zorg. Dag 3 staat in het teken van strategieën om de zorg financieel houdbaar te maken, zoals preventie, innovatie en gepast gebruik. Op dag 4 komen de verschillende ervaringen en initiatieven vanuit de praktijk aan bod.

Deelnemers zijn elke dag welkom om 9:00 uur. De opleiding begint steeds om 9:15 uur stipt en eindigt om 16:15 uur. Aan het eind van de vierde dag is na het eind van het middagprogramma een hapje/drankje voorzien.

Leerdoelen
Deze masterclass verschaft deelnemers inzicht in:

  • de financiering en inrichting van het Nederlandse zorgstelsel;
  • de belangrijkste mechanismen die van invloed zijn op de betaalbaarheid van de zorg op verschillende niveaus (macro, meso en micro);
  • de invloed van politieke keuzes en instituties op de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg;
  • de visie van verschillende stakeholders (patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners) met betrekking tot de betaalbaarheid van de zorg;
  • de spanningen tussen beleid en praktijk.

Aanmelden