Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Links

Eigendomssituatie van invloed op Coviduitbraken in instellingen voor langdurige zorg

De verpleeghuissector is onevenredig zwaar getroffen door de COVID-19 pandemie. Sommige verpleeghuizen deden het echter beter dan andere. Wat ligt hieraan ten grondslag? Onderzoekers evalueerden in deze literatuurstudie de relatie tussen de eigendomsstructuur van verpleeghuizen en hun prestaties tijdens de COVID-19-crisis.

Lees verder…

Hoe houden we de zorg betaalbaar?

4-Daagse opleiding onder leiding van prof. dr. Patrick Jeurissen biedt uitkomst

Afgelopen jaar hebben we kunnen zien wat het belang is van een goede gezondheidszorg. In Nederland is de kwaliteit en veiligheid van onze zorg gelukkig van hoog niveau, maar tegelijkertijd staat de betaalbaarheid ervan al geruime tijd onder druk. Steeds vaker zal betaalbare zorg een belangrijk discussiepunt worden bij de (her)inrichting of (re)organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. Een unieke 4-daagse opleiding onder leiding van prof. dr. Patrick Jeurissen biedt uitkomst.

Lees verder…

Houdbare ouderenzorg vereist langetermijnvisie en maatschappelijk draagvlak

Studie in vier landen naar houdbaarheid langdurige zorg voor ouderen

Om de langdurige zorg voor ouderen in Nederland toekomstbestendig te maken moet de overheid een realistische langetermijnvisie ontwikkelen, in dialoog met alle belanghebbenden, als voorwaarde voor een stabiel maatschappelijk draagvlak. Dit is de belangrijkste conclusie uit de working paper ‘Houdbare ouderenzorg – Lessen en ervaringen uit andere landen’ dat vandaag is gepubliceerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Lees verder…