Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Links

Relatie tussen de eigendomsstatus van verpleeghuizen en hun resultaten tijdens de COVID-19-pandemie

Een snelle review van de literatuur

Sommige verpleeghuizen leken beter in staat zich te beschermen tegen de gevolgen van de coronapandemie (COVID-19) dan anderen. Eerdere reviews suggereerden dat aanbieders met winstoogmerk een slechtere kwaliteit van zorg bieden. Organisatorische kenmerken zouden daarom mede bepalend kunnen zijn in het effect van de COVID-19-pandemie. Dit onderzoek beantwoordt de vraag of de eigendomssituatie van een zorginstelling van invloed is op de effectiviteit van de respons op de COVID-19-pandemie.

Lees verder…

Eerste ervaringen van deelnemers aan de cursus Betaalbare zorg

In samenwerking met de Radboud Academy

Eind april startte de eerste editie van de cursus ‘Betaalbare zorg’, een samenwerking van de ‘Academie voor betaalbaarheid van zorg’ en de ‘Radboud Academy’. Begin juni rondden de deelnemers de eerste editie af, welke door hen gewaardeerd werd met een mooi gemiddelde van 8,5. We delen graag hun ervaringen met jullie. Dit geeft ons in ieder geval inspiratie voor de volgende editie in het voorjaar van 2022.

Lees verder…

Bernardini Ramazinni (1633-1714), grondlegger van de kennis der beroepsziekten

Beschreven in de Morbis Arfiticum Diatriba

We zijn tegenwoordig vertrouwd met beroepsziekten zoals RSI, burn-out, lawaaislechthorendheid, contacteczeem, het carpaal tunnelsyndroom en acute lage rugpijn. Het zorgspectrum voor deze ziekten is ver doorontwikkeld met diagnostiek, medisch-specialistische zorg, paramedische zorg, revalidatie en keurings- en arbo-artsen. De belangstelling voor ziekten of gebreken die ontstonden als gevolg van het uitoefenen van een beroep werd in de negentiende eeuw groter. In Nederland werd in 1886 een parlementaire enqûete gehouden naar de misstanden in werkplaatsen en fabrieken. Twee gevolgen daarvan waren de instelling van de Arbeidsinpectie in 1889 en, na lange parlementaire en maatschappelijke debatten, de Ongevallenwet van 1903...

Lees verder…