Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Links

Private equity koopt honderden zorgaanbieders, tijd voor meer (toe)zicht?

In dit FD artikel beschrijft Maarten van Poll de opmars van private equity in de Nederlandse zorg, die met de komst van de marktwerking, zijn intrede heeft gedaan. Patrick Jeurissen schets hoe deze trend zich internationaal ontwikkeld heeft en geeft aan: “De meeste uitkomsten van onderzoeken zijn niet geweldig voor private equity, maar het is ook weer niet heel slecht. Veel hangt af van de prikkels in het zorgstelsel.”

Lees het volledige artikel

Internationaal panel o.l.v. Patrick Jeurissen rond audit Fins Instituut voor Gezondheid en Welzijn af

Een panel van zes internationale deskundigen, bijeengeroepen door het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, startte in augustus 2022 met de audit van het Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn. De focus van het panel lag op beoordeling van de prestaties van het Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn en toekomstgerichte aanbevelingen met het perspectief op bevorderen van het welzijn van de bevolking en het ondersteunen van geïnformeerde besluitvorming.

Lees verder…

Het aannemen en opleiden van Physician assistants en Verpleegkundig specialisten binnen zorgorganisaties

hoe is overheidsbeleid van invloed op de besluitvorming?

Bovenstaande vraag beantwoorden Ellen Dankers et al. in de recente publicatie in Advanced Nursing. Ze onderzochten hoe en waarom overheidsbeleid in Nederland van invloed is op het aannemen en opleiden van physician assistants en verpleegkundig specialisten, hoe het besluitvormingsproces binnen zorgorganisaties eruit ziet en hoe omstandigheden van invloed zijn.

Lees verder…