Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Links

Identificeren van een toekomstig hoog zorggebruik bij patiënten met multimorbiditeit

ontwikkeling en interne validatie van machine learning-voorspellingsmodellen met behulp van elektronische medische dossiergegevens

Dit onderzoek laat zien dat machine learning met voorspellingsmodellen lijkt te kunnen identificeren welke patiënten met meerdere chronische aandoeningen risico lopen op in potentie vermijdbaar zorggebruik.

Lees verder…

Verbeteren van coördinatie en betaalbaarheid van zorg voor patiënten met multimorbiditeit

Een beleidssamenvatting van het proefschrift van Toine Remers

Onderzoeker Toine Remers zocht tijdens zijn promotieonderzoek naar bruikbare mechanismen voor de stroomlijning van zorg voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen. Nieuwe zorg- en organisatievormen moeten door het stroomlijnen van zorg leiden tot meer overzicht en een betere coördinatie, wat bij kan dragen aan de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep. Ook bepaalde hij de potentiële bijdrage ervan aan de betaalbaarheid van zorg als geheel.

Lees verder…

De (on)mogelijkheden van het meten van niet-passende zorg

Publiekssamenvatting proefschrift Joris Müskens

In zijn proefschrift laat onderzoeker Joris Müskens zien dat niet-passende zorg ook in Nederland voorkomt, maar dat de totstandkoming van een goede meting nog niet zo makkelijk is als soms wordt gedacht.

Lees verder…