Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Links

Cursus Betaalbare zorg

3 april 2024 start de 4e editie van de vierdaagse cursus Betaalbare zorg, georganiseerd in samenwerking met de Radboudumc Health Academy en de Radboud Academy. Deze cursus is met name bedoeld voor (medische) bedrijfsleiders, beleidsadviseurs en zorgprofessionals die de ambitie hebben om hun initiatieven en samenwerking gericht op de betaalbaarheid van zorg te versterken op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en best practices uit de werkpraktijk.

Cursist over de cursus: “Feest van herkenning. Veel onderwerpen gehoord die relevant zijn, prettig om in deze sfeer met elkaar hierover van gedachten te wisselen.”

Lees verder…

DementieNet blijkt een waarde verhogend initiatief met hogere kwaliteit tegen dezelfde kosten

Als mensen met dementie thuis wonen, zijn ze voor de meeste gezondheidszorgbehoeften lange tijd vooral afhankelijk van diverse zorgverleners in de eerste lijn. Suboptimale samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners kan voor deze patiëntengroep leiden tot inefficiënte zorg of zelfs slechtere zorguitkomsten. In het zorgprogramma DementieNet toonden onderzoekers reeds aan dat met een gestructureerde netwerkbenadering in deze eerste lijn de kwaliteit van de zorg voor deze patiënten verbetert. Er was echter nog weinig bekend over de impact van DementieNet op opnamerisico’s en zorgkosten. Dit onderzoek pakt deze kenniskloof aan.

Lees verder…

EvaluAID: evaluatie van de inzet van keuzehulpen in de chirurgische en orthopedische praktijk

Samen beslissen in de praktijk, hoe ziet dit er uit? Het Radboudumc doet hier onderzoek naar met financiering van ZonMw. We evalueren het gebruik van online keuzehulpen in zeven ziekenhuizen in Nederland bij zes afdelingen Chirurgie en 5 afdelingen Orthopedie. De keuzehulpen worden toegepast bij patiënten met galstenen, een liesbreuk en knie of heup artrose.

Lees verder…