Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Links

Het effect van telemonitoring bij chronisch hartfalen op zorggebruik en kosten

Een systematische review

In zowel in de wetenschappelijke als de beleidswereld is er momenteel veel aandacht voor het besparingspotentieel van telemonitoring, het op afstand meten van fysiologische waarden. Het idee is dat door vroegtijdige signalering van achteruitgang en ingreep, er een ernstigere zorgvraag voorkomen kan worden. Onze review laat zien dat telemonitoring bij hartfalen hier niet consequent toe leidt en zelfs kan leiden tot extra zorgvraag.

Lees verder…

Relatie tussen de eigendomsstatus van verpleeghuizen en hun resultaten tijdens de COVID-19-pandemie

Een snelle review van de literatuur

Sommige verpleeghuizen leken beter in staat zich te beschermen tegen de gevolgen van de coronapandemie (COVID-19) dan anderen. Eerdere reviews suggereerden dat aanbieders met winstoogmerk een slechtere kwaliteit van zorg bieden. Organisatorische kenmerken zouden daarom mede bepalend kunnen zijn in het effect van de COVID-19-pandemie. Dit onderzoek beantwoordt de vraag of de eigendomssituatie van een zorginstelling van invloed is op de effectiviteit van de respons op de COVID-19-pandemie.

Lees verder…

Eerste ervaringen van deelnemers aan de cursus Betaalbare zorg

In samenwerking met de Radboud Academy

Eind april startte de eerste editie van de cursus ‘Betaalbare zorg’, een samenwerking van de ‘Academie voor betaalbaarheid van zorg’ en de ‘Radboud Academy’. Begin juni rondden de deelnemers de eerste editie af, welke door hen gewaardeerd werd met een mooi gemiddelde van 8,5. We delen graag hun ervaringen met jullie. Dit geeft ons in ieder geval inspiratie voor de volgende editie in het voorjaar van 2022.

Lees verder…