Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Links

Webinar | Financiële impact van COVID-19 en de toekomst van ons zorgstelsel:

Elk jaar wordt de winteracademie afgesloten met een publiek toegankelijk symposium. Dit jaar krijgt dit de vorm van een open en deels interactief webinar, getiteld ‘Financiële impact van COVID-19 en de toekomst van ons zorgstelsel: de geleerde lessen'. Sprekers zijn prof. dr. Patrick Jeurissen, dr. Xander Koolman en prof. dr. Marco Varkevisser.

Lees verder…

Complex beleid verhoogt zowel de werkelijke kosten als de ervaren registratiedruk; De Nederlandse casus

Commentaar op “Perceived Burden Due to Registrations for Quality Monitoring and

De registratielast voor zorgprofessionals zou steviger op de beleidsagenda moeten komen te staan. In hun studie voeren Marieke Zegers en collega's een overtuigend argument aan waarom dat zo zou moeten zijn. In Nederlandse ziekenhuizen besteedt een zorgprofessional gemiddeld 52,3 minuten per dag aan kwaliteitsregistraties en monitoringinstrumenten. Daarnaast zijn er nog veel meer administratieve taken...

Lees verder…

Masterclass | De betaalbaarheid van de zorg

Door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Met deze masterclass geven we deelnemers meer inzicht in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. De colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Er is regelmatig ruimte voor inhoudelijke discussies. Alle deelnemers aan de vierdaagse opleiding krijgen een exemplaar van het handboek Betaalbare zorg. Organisatoren van de masterclass zijn de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de leerstoelgroep Betaalbare Zorg (Radboudumc).

Lees verder…