Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Links

Zorg in commerciële verpleeghuizen is geregeld onvoldoende;

'Onze ouders werden verwaarloosd'

EenVandaag interviewt Patrick Jeurissen over de opkomst van commerciële zorgvoorzieningen voor ouderen. Commerciële ketens voor kleinschalige ouderenzorg veroveren de markt. Door het scheiden van wonen en zorg maken ze winst, maar op kwaliteit scoren ze vaak onvoldoende. Dat ondervond ook Linda Rentes in de zorg voor haar ouders: "Het systeem klopt niet, men verdient geld over de rug van onze ouderen."

Lees verder…

Welke waarden spelen bij behandeling van kanker en wat zijn implicaties voor besluitvorming?

Door ontwikkelingen in patiëntgerichte zorg worden behoeftes en wensen van patiënten drijvende krachten achter besluitvorming bij de behandeling van kanker. In combinatie met de stijgende kankerincidentie en uitgaven aan oncologische zorg rijst de vraag: Wat is waardevolle zorg bij kanker in het licht van beperkte budgetten en patiëntgerichte zorg? We inventariseerden belangrijke waarden bij de behandeling van kanker en vervolgens wat de implicaties ervan zijn voor besluitvorming op meerdere niveaus.

Lees verder…

Hoge administratieve lasten bij Duchenne-patiënten vooral veroorzaakt door gebrekkige Wmo-zorg

Minder bekend, maar administratieve lasten- en regeldruk kunnen ook bij patiënten, hun ouders of mantelzorgers behoorlijk oplopen. Hiervoor is echter nauwelijks aandacht, niet in het integraal zorgakkoord, maar ook niet in de wetenschappelijke literatuur. In dit onderzoek brachten we de belasting en de oorzaken in kaart bij de ziekte van Duchenne, een progressieve spieraandoening waar dit probleem in grote mate speelt.

Lees verder…