Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Links

Particuliere zorg voor ouderen met dementie vergt strenger toezicht

Follow the money | FTM besteed in dit artikel aandacht aan de particuliere verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het onderzoek van Florien Kruse naar ondernemerschap in de zorg. Haar studie analyseert de factoren achter de groei van particuliere verpleeghuizen in Nederland. Gezien de omvang van deze sector (inmiddels 12%) zouden financiën en eigendomsstructuren transparant moeten zijn en dat is nu vaak niet het geval, aldus Kruse.

Lees verder…

Elimineren productieprikkel lukt alleen met specialisten in the lead

Zorgvisie | Alleen met een leidende rol voor specialisten om te bepalen wat kwalitatief goede zorg is, lukt het de productieprikkel te elimineren. Aldus Patrick Jeurissen, hoogleraar betaalbaarheid zorg van IQ healthcare over het onderzoek naar de aanpak van het ziekenhuis Bernhoven en het Beatrixziekenhuis.

In een tweede artikel geeft Guus Schrijvers feedback op dit onderzoek

Lees verder…

De COVID-19-uitbraak in de verpleeghuissector – speelt de eigendomsstructuur een rol?

In dit webinar voor de 'International Long-term care Policy Network' bespreken Florien Kruse van IQ healthcare en Amy Hsu van University of Ottawa Brain and Mind Research and Bruyère Research Institute  hoe de eigendomsstructuur van invloed kan zijn op de mate waarin een verpleeghuis effectief kan reageren op een epidemie.

Lees verder…