Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Links

Nader onderzoek naar de besturing van academisch medische centra

Promotie-onderzoek van Ester Cardinaal

UMC’s (universitaire medische centra) zijn complexe organisaties. Dit heeft te maken met de omvang van de organisatie, haar plaats in het zorglandschap, de relatie met de universiteit en de verschillende kernfuncties binnen één en dezelfde organisatie. Er bleek weinig onderzoek te zijn gedaan naar de complexiteit van de organisatie en het bestuur van UMC’s. Dit proefschrift verschaft meer inzicht in de context waarbinnen een UMC is georganiseerd …

Lees verder…

Het effect van geïntegreerde palliatieve zorg op potentieel niet-gepaste zorg en de zorgkosten tijdens de laatste 30 dagen van het leven

Een onderzoek gebaseerd op registratiedata

In Nederland is geïntegreerde palliatieve zorg (IPC) bezig aan een opmars. Onderzoek naar de effecten ervan op niet-gepaste zorg in de einde levensfase blijven vaak beperkt tot een enkele zorgsetting. In deze studie is het effect van IPC op mogelijk niet-gepaste zorg aan het levenseinde en de zorgkosten in de laatste 30 dagen van het leven in Nederland onderzocht aan de hand van declaratiedata.

Lees verder…

Ervaringen en voorlopige effecten van een Polikliniek voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen in de ziekenhuissetting

In dit onderzoek volgden de onderzoekers van IQ Health en Bernhoven de speciale de ChrOnic CaRe (CORE) polikliniek voor regievoering bij mensen met meerdere chronische aandoeningen (multimorbiditeit) in ziekenhuis Bernhoven. Hun conclusie? Dit blijkt mogelijk én de eerste verkenningen lijken te wijzen op een lager zorggebruik. Dit zijn slechts twee van de vele inzichten uit een langdurige studie naar de invoering van deze speciale polikliniek.

Lees verder…