Verschenen boeken

2021

15 jaar marktwerking in de zorg
In 2006 startte de ambitieuze hervorming van het Nederlandse zorgstelsel gebaseerd op principes van gereguleerde concurrentie of marktwerking. Kunnen we – nu 15 jaar verder – die hervormingen als een succes beschouwen? Wat heeft 15 jaar marktwerking gedaan met toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van ons zorgsysteem? Het boek ‘The market reform in Dutch health care; Results, lessons and prospects’ voorziet in een grondige terugblik.
Download boek

Vijftig jaar kostenbeheersingsbeleid
‘Vijftig jaar kostenbeheersingsbeleid deel II – 1995-2020’ beschrijft het kostenbeheersingsbeleid van de afgelopen 25 jaar. Dit tweeluik geeft met dit historisch perspectief een bijzondere inkijk in het Nederlandse kostenbeheersingsbeleid.
Het boek 'Vijftig jaarkostenbeheersing in de zorg - Deel II): 1995-2020' is (evenals deel I)   verkrijgbaar via SDU.

 

2018 | Boekenreeks'Betaalbare zorg'

Betaalbare zorg
De inzichten uit het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ werden gebundeld in het gelijknamige boek 'Betaalbare zorg' onder redactie van Patrick Jeurissen, Hans Maarse en Marit Tanke.

Deze kernpublicatie is onderdeel van een reeks boeken over betaalbaarheid van zorg die tegelijkertijd verschenen. De overige titels in de deze reeks staan eveneens op deze pagina
Verkrijgbaar via SDU

Beleid en besturing in de zorg
Hans Maarse
Verkrijgbaar via SDU

 

 

 

Vijftig jaar kostenbeheersing in de zorg
Deel I: 1966-1995
Karel-Peter Companje, Ton Kappelhof, Robert Mouton en Patrick Jeurissen
Verkrijgbaar via SDU - (Deel II zie 2021)

 

 


Waardevolle zorg, Kwaliteit en doelmatigheid voor verpleegkundigen
Henny van Lienden en Hiske Calsbeek
Verkrijgbaar via Koninklijke van Gorcum