Congres Economie en Beleid: "Een houdbare arbeidsmarkt in de zorg"

De Rijksacademie en het Radboudumc organiseren voor het 10e jaar het congres 'Economie en beleid: betaalbaarheid van de zorg'. Dit jaar staat het symposium in het teken van de arbeidsmarktproblematiek: de WRR verwacht dat zonder veranderingen één op de drie werkenden in 2060 in de zorg werkt. Dit is een onhoudbare situatie. In 2022 was al sprake van een personeelstekort in de zorg van bijna 50.000 werknemers, de verwachting is dat dit oploopt tot 135.000 werknemers. Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen om de houdbaarheid van de arbeidsmarkt in de zorg te verbeteren? Vraagt dit om een andere manier van werken en opleiden, een andere organisatie van zorg, een andere manier van inzet van technologie? Graag voeren we dit debat aan de hand van verschillende keynote speakers en een paneldiscussie.  Alle geïnteresseerden zijn welkom op dit congres. Deelname is gratis; inschrijving is wel vereist.

Datum 1 februari 2023
Tijd 14.00-17.30 uur

PROGRAMMA

13:40-14:00 Inloop en registratie
14:00 -16.30 Inhoudelijk programma
 
  • Opening door Patrick Jeurissen (hoogleraar Betaalbaarheid en toegankelijkheid zorg Radboudumc en wetenschappelijk adviseur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  • Keynote speakers over hun visie op de arbeidsmarkt in de zorg:
    • Jos de Blok (zorgondernemer en eigenaar Buurtzorg)
    • Ab Klink (voormalig minister Volksgezondheid en hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing VU Amsterdam)
    • Karin Proper (bijzonder hoogleraar Arbeid, gezondheidsbevordering en beleid Amsterdam UMC en expert arbeid en gezondheid RIVM)
  • Forumdiscussie waarbij de panelleden Jos de Blok, Ab Klink, Karin Proper, en Nicole Kroon (directeur afdeling Macro-economische vraagstukken en arbeidsmarkt (MEVA) bij VWS) onder leiding van de dagvoorzitter met elkaar en de zaal in debat gaan
16:30-17:30 Afsluiting en hapje/drankje