Webinar | Naar een houdbaar zorgstelsel - de uitdagingen voor de toekomst: welke keuzes moet Nederland maken?

In samenwerking met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

De houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel staat al jaren ter discussie. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, personeelstekorten en de opkomst van nieuwe technologieën voeren de druk op dit stelsel verder op. Het recente WRR-rapport Kiezen voor houdbare zorg pleit voor het maken van expliciete keuzes over waar onze prioriteiten liggen. Maar welke keuzes zouden we moeten maken om het Nederlandse zorgstelsel duurzaam te maken? En welke beleidsinstrumenten zijn dan geschikt? Tijdens dit webinar komen deze vragen vanuit verschillende perspectieven aan de orde.

De aandacht gaat uit naar het hele zorgsysteem – medisch-specialistische zorg, langdurige zorg en jeugdzorg. Het webinar start met korte presentaties van de sprekers. Zij lichten toe wat volgens hen de belangrijkste uitdagingen zijn, welke keuzes moeten worden gemaakt om het Nederlandse zorgstelsel duurzaam te organiseren en welke beleidsinstrumenten het meest geschikt zijn om in te zetten. De bijeenkomst wordt afgesloten met een forumdiscussie met mogelijkheid voor vragen uit het publiek (via de chatfunctie).

Programma

14:00-14:05 Welkom en introductie
14:05-14:25 Uitdagingen en keuzes op basis van het WRR-rapport
Gijsbert Werner (WRR)
14:25-14:45 Uitdagingen en keuzes voor het Zorginstituut Nederland
Diana Delnoij (Zorginstituut Nederland)
14:45-15:05 Uitdagingen en keuzes voor de langdurige zorg
Anne Margriet Pot (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
15:05-15:25

Uitdagingen en keuzes voor de medisch-specialistische zorg
Wink de Boer (Bernhoven)

15:25-15:45 Uitdagingen en keuzes voor de betaalbaarheid van de zorg
Patrick Jeurissen (Radboudumc)
15:45-16:30 Discussie tussen de sprekers onderling met mogelijkheid voor
vragen uit het publiek
  Moderator: Florien Kruse (Radboudumc)

Alle geïnteresseerden zijn welkom bij dit webinar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Geïnteresseerden worden wel verzocht om hun komst aan te kondigen via de aanmeldknop hieronder.

Aanmelden