Webinar | Wat kunnen we leren uit de ervaringen van Nederland met markthervormingen in de zorg?

In januari 2006 startte Nederland met markthervormingen van hun zorgstelsel op basis van gereguleerde concurrentie. Deze ingeslagen weg van Nederland trok wereldwijd veel belangstelling, maar hoe hebben markthervormingen in heel Europa de bereikbaarheid, kosten, kwaliteit en solidariteit bepaald? Zijn markten het antwoord? Wat zijn de uitdagingen en kansen voor markthervormingen in gezondheidsstelsels? Wat kunnen we leren van de Nederlandse ervaring?

Lees verder…

Webinar | Naar een houdbaar zorgstelsel - de uitdagingen voor de toekomst: welke keuzes moet Nederland maken?

In samenwerking met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

De houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel staat al jaren ter discussie. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, personeelstekorten en de opkomst van nieuwe technologieën voeren de druk op dit stelsel verder op. Het recente WRR-rapport Kiezen voor houdbare zorg pleit voor het maken van expliciete keuzes over waar onze prioriteiten liggen. Maar welke keuzes zouden we moeten maken om het Nederlandse zorgstelsel duurzaam te maken? En welke beleidsinstrumenten zijn dan geschikt? Tijdens dit webinar komen deze vragen vanuit verschillende perspectieven aan de orde.

Lees verder…

Grand round | Heeft marktwerking de zorg beter gemaakt?

Het hangt er maar van af hoe je het bekijkt

Het Nederlandse model van gereguleerde marktwerking is uniek in de wereld. Nergens is er meer en intenser hervormd dan bij ons. Het heeft de zorg ontegenzeggelijk beter betaalbaar gemaakt, maar de vraag is of het ook de zorg betaalbaar beter heeft gemaakt? Hoe staat het met de kwaliteit en toegankelijkheid. Wat heeft gereguleerde marktwerking daaraan bijgedragen. Het nieuwe Kabinet trekt de lijnen uit het recente verleden door en heeft onder meer aangekondigd vol in te zetten op passende zorg. Zal dit de balans in het stelsel versterken? Wat kunnen we nu vanuit een wetenschappelijk perspectief zeggen over deze grote en actuele vragen?

Lees verder…

WEBINAR | Boeklancering ‘The market reform in Dutch health care

Results, lessons and prospects'

In 2006 startte de ambitieuze hervorming van het Nederlandse zorgstelsel gebaseerd  op principes van gereguleerde concurrentie of marktwerking. Kunnen we – nu 15 jaar verder – die hervormingen als een succes beschouwen? Wat heeft 15 jaar marktwerking gedaan met toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van ons zorgsysteem? Het boek ‘The market reform in Dutch health care; Results, lessons and prospects’’ voorziet in een grondige terugblik.

Lees verder…

The COVID-19 outbreak in the care home sector – does ownership matter?

In this webinar for the 'International Long-term care Policy Network', Florien Kruse of IQ healthcare and Amy Hsu of University of Ottawa Brain and Mind Research and Bruyère Research Institute, discuss how ownership can influence the extent to which a nursing home can effectively respond to an epidemic.

Lees verder…

Celsus-Talma conference 2016

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Wat betekent de toename aan zorg voor de betaalbaarheid van de zorg? Zijn de groeiende uitgaven een probleem of juist een oplossing voor de groeiende zorgbehoefte? Hoe zoeken we de balans?

Onder leiding van Ernst van Koesveld (directie Z) bespraken de internationale topsprekers Jonathan Skinner (Verenigde Staten), Adam Roberts (Engeland) en Heinz Rothgang (Duitsland) deze vraagstukken aan de hand van een casus uit eigen land.

Lees verder…

Oratie prof. dr. Patrick Jeurissen

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Aansluitend op de Celsus-Talma conference 2016 sprak prof. dr. Patrick Jeurissen zijn inaugurele rede uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’.

Lees verder…

Lezingen door Celsus-medewerkers

Momenteel staan er geen lezingen gepland. Informatie over lezingen in het verleden staat in het archief.