Oratie prof. dr. Patrick Jeurissen

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Aansluitend op de Celsus-Talma conference 2016 sprak prof. dr. Patrick Jeurissen zijn inaugurele rede uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’.

Hij bespreekt het vraagstuk van de betaalbaarheid van onze zorg. Gereguleerde competitie en betaalbare zorg kunnen prima samen gaan, zoals de laatste paar jaar hebben laten zien. Voor de langere termijn moet echter nog veel gebeuren. De vertraging van de uitgavengroei komt vooral tot uiting in de stagnatie van zorgvolume en dat heeft zijn grenzen. De kosten per patiënt/cliënt blijven stijgen en lijken aan de hoge kant. Er is bovendien weinig bewijs dat zorgverzekeraars en zorgkantoren echt actief inkopen en significante hoeveelheden middelen verschuiven naar de betere aanbieders.

Bovenstaande combinatie vormt op termijn geen duurzame oplossing voor de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Jeurissen presenteert een aantal opties waarmee beleidsmakers deze uitdagingen kunnen aanpakken. Deze moeten in samenhang worden bezien. Complexiteit en de veelvoudige oorzaken van dit vraagstuk vragen namelijk om een stevige en werkelijk integrale aanpak om duurzame oplossingen voor de lange termijn te creëren.

De oratietekst is hier te downloaden of bekijk de opname:
Oratie Patrick Jeurissen