Geïntegreerde Zorg

Een belangrijk deel van de zorg in Nederland wordt regionaal, decentraal en integraal geboden, waarbij meerdere partijen moeten samenwerken. Hoe kan zorg over de schotten heen worden georganiseerd en welke ongewenste afwentelingsmechanismen en systeemimperfecties doen zich voor?

Om dergelijke vragen te beantwoorden kijkt het Talma-onderzoek naar de veranderende relaties tussen actoren in het veld. We stellen vragen over de governance-structuur, de probleem-structuur, de financierings-structuur en de informatie-structuur. Op basis van deze 'actor-centered' analyse van de governance van het systeem kunnen we knelpunten en institutionele belemmeringen waarnemen en begrijpen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de organisatie van zorg op het grensvlak tussen Zvw, Wlz en Wmo.

Sociale Vraagstukken, 10 februari 2017 - Decentralisaties kunnen zorgongelijkheid verkleinen

De vrees is dat door de zorgdecentralisaties juist de kwetsbaarste groepen minder hulp krijgen.  Ervaringen tonen eerder het tegendeel aan, concluderen Fleur Thomese en Barbara Da Roit op basis van onderzoek naar de invoering van de Wmo in 2007. Hun bevindingen in een publicatie van het sociaalwetenschappelijke tijdschrift Mens & Maatschappij zijn nu voor een breder publiek toegankelijk gemaakt via de website van Sociale vraagstukken.

Lees verder…