Sociale Vraagstukken, 10 februari 2017 - Decentralisaties kunnen zorgongelijkheid verkleinen

De vrees is dat door de zorgdecentralisaties juist de kwetsbaarste groepen minder hulp krijgen.  Ervaringen tonen eerder het tegendeel aan, concluderen Fleur Thomese en Barbara Da Roit op basis van onderzoek naar de invoering van de Wmo in 2007. Hun bevindingen in een publicatie van het sociaalwetenschappelijke tijdschrift Mens & Maatschappij zijn nu voor een breder publiek toegankelijk gemaakt via de website van Sociale vraagstukken.

Met gegevens uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam laten Thomese en DaRoit zien dat ouderen met lagere inkomens voor 2007 minder kans hadden om huishoudelijke hulp te krijgen als ze in een gemeente woonden waar minder aan huishoudelijke zorg werd uitgegeven. Dit is een aanwijzing dat de toewijzing van schaarse zorg makkelijker was voor de mensen mogelijk ook beter voor zichzelf kunnen opkomen. Na 2007 verdween dat verschil.

Lees het volledige artikel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fleur Thomese.