Samen kiezen voor gepaste Zorg

Gepaste zorg is zorg die zowel voldoet aan de kennis die we hebben over welke interventies effectief zijn áls die voldoet aan de preferenties van de patiënt. Als er geen gepaste zorg wordt verleend, kan er sprake zijn van verkeerde behandeling, onder- of overbehandeling. De verspilling die dit met zich mee brengt vormt een wezenlijke bedreiging voor de duurzame toegankelijkheid van de zorg.

Dit onderzoeksthema gaat om de vraag welke belemmeringen er in ons zorgstelsel zijn bij het realiseren van gepaste zorg. De relatie tussen patiënt/cliënt en de individuele zorgverlener staat centraal; enerzijds hoe zorgprofessionals tot keuzes komen en welke factoren daar een rol bij spelen en anderzijds gaat het om de mogelijkheden en voorwaarden van patiënten om als gesprekspartner te fungeren bij het maken van behandelkeuzes en het opstellen van behandeldoelen. Bijzondere aandacht heeft de invloed van prikkels op de behandelrelatie als gevolg van zorginkoop, maar ook van polisvoorwaarden en het verplichte eigen risico.

Behandelindex fysiotherapie is valide en betrouwbaar

Kwaliteit, betaalbaarheid en de toegankelijkheid zijn de belangrijkste issues van het zorgstelsel, en daarmee ook die van de fysiotherapeutische zorg. Transparantie speelt hierbij een belangrijke rol. Een instrument voor is het in beeld brengen van de praktijkvariatie in de fysiotherapeutische zorg is de behandelindex fysiotherapie. Samenwerkende zorgverzekeraars hebben een uniforme rekenmethode ontwikkeld waarmee fysiotherapiepraktijken niet langer geconfronteerd worden met meerdere, soms verschillende, rapportages over hun behandelintensiteit. Deze nieuwe methode wordt in dit rapport onderzocht op validiteit, betrouwbaarheid en geschiktheid voor gebruik.

Lees verder…

NTvG, 24 februari 2017 - Het verplicht eigen risico beter benutten

Bijbetalen, kostenbewustzijn vergroten of kiezen voor kwaliteit

In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart 2017 was in 2016 al duidelijk dat het ‘verplicht eigen risico’ (VER) een belangrijk vraagstuk zou zijn. Het VER was daarom in 2016 al een centraal thema van de onderzoeksgroep “samen kiezen voor gepaste zorg” wat leidde tot een discrete choice experiment met leden van het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie.  Eric van der Hijden schreef een opinie artikel in het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde (NTvG) over alternatieve invullingen van het VER.

Lees verder…