Celsus-Talma conference 2016

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Wat betekent de toename aan zorg voor de betaalbaarheid van de zorg? Zijn de groeiende uitgaven een probleem of juist een oplossing voor de groeiende zorgbehoefte? Hoe zoeken we de balans?

Onder leiding van Ernst van Koesveld (directie Z) bespraken de internationale topsprekers Jonathan Skinner (Verenigde Staten), Adam Roberts (Engeland) en Heinz Rothgang (Duitsland) deze vraagstukken aan de hand van een casus uit eigen land.

Skinner stelde dat de toename in zorgkosten in de VS vooral veroorzaakt wordt door nieuwe (technische) mogelijkheden.  Beteugeling hiervan vraagt om inzicht in kwaliteit en snelle datafeedback om snel diffunderende behandelingen te kunnen monitoren.  Technieken die geen waarde toevoegen moeten weer gestopt kunnen worden. Dit is niet mogelijk zonder inzicht in het effect van de behandeling en  de behoeften van patiënten.

Roberts laat zien hoe de toenemende kostendruk in Engeland leidt tot roep om hogere productiviteit in de ziekenhuizen. Het programma dat de NHS hierop ingezet heeft, heeft inderdaad geleid tot een trendbreuk in de stijging van zorgkosten. Echter, de rek lijkt nu uit het systeem, terwijl de uitdaging niet minder groot is.

Rothgang, tenslotte, brengt een andere kant van het verhaal: de casus van de langdurige zorg in Duitsland. Daar ligt, in tegenstelling tot de meeste andere landen, de uitdaging niet op het besparen van kosten, maar op het vergroten van de toegankelijkheid van de zorg. Om dit te bereiken wordt hiervoor de komende jaren veel extra geld uitgetrokken.

Minister Edith Schippers gaf het startschot voor de paneldiscussie met Thomas Plochg (directeur NPHF), Ab Klink (RvB VGZ), Maroeska Rovers (hoogleraar Evidence-based Surgery, Radboudumc) en Marcel OldeRikkert (hoogleraar Geriatrie, Radboudumc) onder leiding van Gert Westert (hoogleraar kwaliteit van zorg, Radboudumc). Zij  riep met een videoboodschap op tot antwoorden op ondermeer de vraag: Hoe zien de panelleden en de congresdeelnemers de transitie die de zorg de komende vijf tot tien jaar zal beleven door de versnelling in innovaties en de verwachte emancipatie van de patiënt? En hoe houden we in dit krachtenveld de zorg dan betaalbaar?

Deze mooie congresdag werd afgesloten met de feestelijke oratie van bijzonder hoogleraar ‘Betaalbaarheid van Zorg’ prof. dr. Patrick Jeurissen. Hij besprak het vraagstuk van de betaalbaarheid van onze zorg en wat er voor de langere termijn nog moet gebeuren.

Alle congresmaterialen, opnames, presentaties en posters zijn hieronder beschikbaar. Alsook de oratie van prof. dr. Patrick Jeurissen.

The impact of technology and multiple health systems on sustainable health care in the US
Prof. dr. Jon Skinner, Dartmouth Medical School
PDF van deze presentatie.

Increasing productivity in the NHS. Is it do-able?              
Adam Roberts, Head of Economics at The Health Foundation
PDF van deze presentatie.

Fiscal dilemma’s in funding Germany’s long term care   
Prof. Heinz Rothgang, Zentrum für Sozialpolitik Universität Bremen
PDF van deze presentatie.

Paneldiscussie
Over vraagstellingen opgeworpen door minister Edith Schippers en twee beleidsfabels ('de huisarts is poortwachter', en 'innovaties maken de zorg duurder') ging een panel bestaande uit dr. Thomas Plochg, prof. dr. Ab Klink, prof. dr. Maroeska Rovers, en prof. dr. Marcel OldeRikkert onder leiding van Gert Westert met elkaar in gesprek.

Videoboodschap minister drs. Edith Schippers
Beleidsfabel 1: de huisarts is poortwachter
Beleidsfabel 2: innovaties maken de zorg duurder

In de pauze konden bezoekers met de promovendi in gesprek over de promotietrajecten binnen het programma van de Celsus academie, zie ook PDF’s van onderstaande posters.

Wieteke van Dijk:

What do we mean when we say ‘Medicalisation’?

Joost Wammes:

Kwaliteit en betaalbaarheid van zorg bij patiënten met hoge zorgkosten.

Florien Kruse:

How do private hospitals perform -compared to public hospitals- regarding  efficiency, accessibility and quality of care in EU context?

Niek Stadhouders:

Actieve inkoop van langdurige zorg.

Niek Stadhouders:

Beleidsopties om de zorgkosten te beperken: review en model.

Floris Vlaanderen:

Uitkomstbekostiging.

Inger Abma:

Innovatie en betaalbaarheid: PROMs voor verbetering kwaliteit van zorg.

Deze derde editie van onze jaarlijkse conferentie werd dit jaar samen met het Talma Institute mogelijk gemaakt.