Grand round | Heeft marktwerking de zorg beter gemaakt?

Het hangt er maar van af hoe je het bekijkt

Het Nederlandse model van gereguleerde marktwerking is uniek in de wereld. Nergens is er meer en intenser hervormd dan bij ons. Het heeft de zorg ontegenzeggelijk beter betaalbaar gemaakt, maar de vraag is of het ook de zorg betaalbaar beter heeft gemaakt? Hoe staat het met de kwaliteit en toegankelijkheid. Wat heeft gereguleerde marktwerking daaraan bijgedragen. Het nieuwe Kabinet trekt de lijnen uit het recente verleden door en heeft onder meer aangekondigd vol in te zetten op passende zorg. Zal dit de balans in het stelsel versterken? Wat kunnen we nu vanuit een wetenschappelijk perspectief zeggen over deze grote en actuele vragen?

Spreker is Patrick Jeurissen, hoogleraar betaalbare- en toegankelijk zorg aan het Radboudumc, visiting professor aan de London School of Economics en wetenschappelijk adviseur voor het ministerie van VWS. Patrick onderzoekt als gezondheidseconoom het zorgbeleid en de financiƫn van verschillende zorgstelsels en zorgmodellen. Hij was (co)-auteur van meer dan honderd wetenschappelijke publicaties en schreef een viertal boeken over deze onderwerpen. Hij was ook adviseur voor de EU, de WHO, de OECD en de overheden van Zwitserland, Oostenrijk en Finland. Zijn huidige focus zit op derdelijnszorg, multimorbiditeit en administratieve lasten.

De volledige Grand Round is hier terug te kijken