WEBINAR | Boeklancering ‘The market reform in Dutch health care

Results, lessons and prospects'

In 2006 startte de ambitieuze hervorming van het Nederlandse zorgstelsel gebaseerd  op principes van gereguleerde concurrentie of marktwerking. Kunnen we – nu 15 jaar verder – die hervormingen als een succes beschouwen? Wat heeft 15 jaar marktwerking gedaan met toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van ons zorgsysteem? Het boek ‘The market reform in Dutch health care; Results, lessons and prospects’’ voorziet in een grondige terugblik.

Het tweede boek van deze middag, ‘Vijftig jaar kostenbeheersingsbeleid deel II – 1995-2020’ beschrijft het kostenbeheersingsbeleid van de afgelopen 25 jaar. Dit tweeluik geeft met dit historisch perspectief een bijzondere inkijk in het Nederlandse kostenbeheersingsbeleid.
In dit webinar blikken we terug, maar zeker ook vooruit. Naar oplossingen voor een blijvend betaalbare en toegankelijke zorg.

Ga naar Programma.