Eerste online cursus Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg succesvol verlopen

De Celsus academie heeft samen met Elevate health en de Academie voor Medisch Specialisten een online cursus ontwikkeld over de Betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. Deze cursus is bedoeld voor AIOS en medisch specialisten die meer willen weten over ons zorgstelsel en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. Dat de eerste versie meteen een succes was, blijkt uit de positieve evaluatie door de deelnemers. Vooral de diversiteit aan onderwijsvormen (zoals artikelen, filmpjes en interactieve discussies op het forum), de bijdragen van duidelijk deskundige docenten en sprekers en het online karakter van het onderwijs werden gewaardeerd. 

“Frisse cursus die kennis bundelt waar je zelf niet snel toegang tot hebt; veel diversiteit door de verschillende soorten artikelen en verschillende sprekers die praten vanuit hun eigen vakgebied, dat maakt het leuk.”
AIOS orthopedie,Tergooi

In de cursus participeerden 11 deelnemers: 5 medisch specialisten, 5 AIOS en 1 apotheker. De artsen (in opleiding) waren afkomstig uit acht verschillende ziekenhuizen waarvan twee academisch. De diversiteit aan achtergronden en disciplines (neurologie, oncologische chirurgie en vaatchirurgie, dermatologie, radiologie, orthopedie, MDL-arts, internist, longarts, kinderarts én een apotheker) werd erg gewaardeerd in het interactieve deel van de cursus.

Verdeeld over vier weken deden de deelnemers kennis op en discussieerden zij over hun eigen rol in het Nederlandse zorgstelsel, de kwaliteit en toegevoegde waarde van zorg, kosten en bekostiging van de zorg, en toegevoegde waarde in de eigen praktijk. Inhoudelijke bijdragen werden geleverd door hoogleraren, artsen en onderzoekers uit het Radboudumc en een senior adviseur van het ministerie van VWS.

“De thema’s kosten, organisatie en kwaliteit van zorg én de invloed die je daar als arts op uit kan oefenen, moeten in de opleiding tot medisch specialist aan bod komen. In deze online cursus worden zij op een interactieve en afwisselende manier behandeld.”
AIOS chirurgie, Alrijne Zorggroep 

De cursus werd op 15 juni afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst met als doel netwerkvorming en het delen van ervaringen en vragen over de eigen rol en invloed op de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg aan de hand van eigen casuïstiek. Deze bijeenkomst werd door zes deelnemers bezocht. Ondanks de lage opkomst was het een interessante en bevlogen middag.