Online cursus betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

Voor medisch specialisten en aios

'Bij focus op kosten daalt de kwaliteit;
bij focus op kwaliteit dalen de kosten.'

Deze stelling maakt duidelijk dat artsen de leiding moeten nemen in de discussie over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg, opdat zij niet worden geregeerd door de boekhouders. In deze cursus kijken we naar waarom het zorgstelsel is zoals het is, hoe het werkt en hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg.

Aan de hand van cases, animaties en artikelen kijken we naar de rollen van de zorgverzekeraar, de overheid, de patiënt en de medisch specialist.

E-learning
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken bieden we deze cursus online aan. Dat wil zeggen een beetje ‘blended’, want er zit ook een face-to-face-sessie aan het eind in. De cursus omvat een combinatie van verschillende vormen van kennisoverdracht, het uitvoeren van opdrachten en debat met docenten en tussen de cursisten onderling. In de digitale leeromgeving communiceren cursisten met elkaar en vragen zo nodig hulp aan begeleiders. De debatten worden begeleid door een e-moderator. Doordat cursisten op de door hen gewenste momenten kunnen inloggen en kunnen deelnemen aan de cursusopdrachten en de discussies biedt deze cursus veel flexibiliteit.

Programma
Het programma bestaat uit vier modules, die op verschillende momenten in de tijd starten.

Module 1: Het Nederlandse zorgstelsel
Module 2: Kwaliteit en toegevoegde waarde
Module 3: Kosten en bekostiging
Module 4: Toegevoegde waarde in de eigen praktijk

De cursus wordt afgesloten met een debatbijeenkomst onder leiding van een ervaren bestuurder. Tijdens deze bijeenkomst komt de kennis uit alle modules bij elkaar en leert u om zich als volwaardige gesprekspartner op te stellen in discussies over betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg.

Samenwerkingspartners
Deze online cursus is ontwikkeld door drie partijen:

Meer informatie en inschrijven
Gedetailleerde praktische informatie vindt u op de website van Elevate Health. U kunt u zich daar ook inschrijven.

Brochure
Via deze link vindt u de uitgebreide cursusbrochure met meer achtergrondinformatie.