Betaalbare zorg: anders organiseren (na COVID-19)

Door COVID-19 kon ons live event op 8 december 2021 helaas niet doorgaan. We presenteerden ons boek over 15 jaar marktwerking noodgedwongen in een drukbezocht webinar. Het live event werd verschoven naar 11 mei 2022.

De komst van COVID-19 was ook een wake-up call: vraagt dit een ander zorgstelsel? En welke vraagstukken moeten nu worden aangepakt? Op 11 mei staat dit centraal in ons symposium ’Betaalbare zorg: anders organiseren (na COVID-19)’. Wat betekent pandemische paraatheid in het licht van een betaalbare en toegankelijk zorg?

We vervolgen deze middag met inzichten van een nieuwe generatie jonge onderzoekers: welke mogelijkheden zien zij om de zorg anders en beter te organiseren? De zorginhoud staat hierbij voorop: digitale oplossingen voor patiënten met hartfalen, niet-gepaste zorg, de organisatie van ziekenhuizen, maar ook minder registratiedruk en hoe werken specialisten nu samen rondom patiënten met meerdere aandoeningen, en patiënten met dementie?

Het WRR rapport ‘Kiezen voor Houdbare Zorg’ maakt duidelijk dat we beter moeten kiezen waar onze prioriteiten liggen. Raadslid prof. Marianne de Visser doet een voorzet hoe deze eruit zouden moeten zien. Tot slot presenteren drie vooraanstaande deskundigen hún aanpak in het ‘anders organiseren’: 1) kiezen binnen de derde lijn, 2) betere zorg voor patiënten met multimorbiditeit en 3) Keuze in woonzorgvormen voor ouderen.

We sluiten de middag af met een paneldiscussie en een netwerkborrel.

Het programma geeft een compleet overzicht.