Cursus Betaalbare zorg

8 maart start de 3e editie van de vierdaagse cursus Betaalbare zorg, georganiseerd in samenwerking met de Radboudumc Health Academy en de Radboud Academy. Deze cursus is een kans voor zorgprofessionals om met experts uit het veld hun begrip rond aspecten van betaalbaarheid van zorg te vergroten en dit te verbinden aan eigen projecten op de werkvloer.

Cursist over de cursus: “Feest van herkenning. Veel onderwerpen gehoord die relevant zijn, prettig om in deze sfeer met elkaar hierover van gedachten te wisselen.”

Lees verder…

Vierdaagse cursus Betaalbare Zorg

Hoe houden we de zorg betaalbaar?
We willen dat onze zorg betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Zo worden mensen steeds ouder, maken ze steeds langer gebruik van zorg, en komen er steeds meer mogelijkheden voor behandeling en genezing van ziekten. Tegelijkertijd stijgen de budgetten voor medische zorg niet meer mee, waardoor de toegankelijkheid, kwaliteit en keuzevrijheid van onze zorg in het gedrang komen. Het is een opgave om de betaalbaarheid niet te laten ontsporen. Zowel op nationaal niveau, als binnen regionale zorgecosystemen en in de instellingen.

Lees verder…

Symposium | Betaalbaarheid van zorg; wat leren we uit het verleden?

30 juni 2021 15:00-16:30u

De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoeringen de Academie voor Betaalbaarheid van Zorg (Radboudumc) organiseren een online symposium als afsluiting van de masterclass Betaalbaarheid van de Zorg. Dit symposium is ook toegankelijk voor niet-deelnemers aan de masterclass. Doel van dit symposium is om de belangrijkste lessen uit het verleden voor het Nederlandse zorgstelsel te belichten en hierover met elkaar in discussie te gaan. 

Lees verder…

Webinar | Financiële impact van COVID-19 en de toekomst van ons zorgstelsel:

Elk jaar wordt de winteracademie afgesloten met een publiek toegankelijk symposium. Dit jaar krijgt dit de vorm van een open en deels interactief webinar, getiteld ‘Financiële impact van COVID-19 en de toekomst van ons zorgstelsel: de geleerde lessen'. Sprekers zijn prof. dr. Patrick Jeurissen, dr. Xander Koolman en prof. dr. Marco Varkevisser.

Lees verder…

Masterclass | De betaalbaarheid van de zorg

Door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Met deze masterclass geven we deelnemers meer inzicht in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. De colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Er is regelmatig ruimte voor inhoudelijke discussies. Alle deelnemers aan de vierdaagse opleiding krijgen een exemplaar van het handboek Betaalbare zorg. Organisatoren van de masterclass zijn de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de leerstoelgroep Betaalbare Zorg (Radboudumc).

Lees verder…

Masterclass economie en beleid over de betaalbaarheid van de zorg

Deze masterclass van vier dagen (voorheen bekend als de winteracademie) geeft deelnemers inzicht in de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel vanuit het perpectief van de praktijk, de wetenschap en het beleid. Voorafgaande aan de opleiding is er een inleidend symposium op donderdagmiddag 19 april 2018.
Elke deelnemer ontvangt twee boeken uit de reeks over betaalbare zorg van de Celsus academie zoals die binnenkort wordt gepresenteerd.

Data lesdagen: 19 april (middag), dinsdag 19 juni, donderdag 21 juni, maandag 25 juni en dinsdag 26 juni 2018
Doelgroep: beleidsmedewerkers en rijksambtenaren met interesse in de zorg

Lees verder…

Online cursus ‘Betaalbaarheid en Kwaliteit in de Zorg’ scoort goed onder medisch specialisten

Deze cursus werd ontwikkeld voor A(N)IOS en medisch specialisten en leert hen hoe ons zorgstelsel werkt en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van onze zorg. Met een de gemiddelde waardering van 8,1 op een schaal van 1-10 zijn we niet ontevreden.

Lees verder…

Online cursus - De Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg

Deze cursus is bedoeld voor AIOS en medisch specialisten die meer willen weten over ons zorgstelsel en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. De eerste editie in het voorjaar van 2016 is goed ontvangen, waarbij de diversiteit aan onderwijsvormen (zoals artikelen, filmpjes en interactieve discussies op het forum), de bijdragen van duidelijk deskundige docenten en sprekers en het online karakter van het onderwijs zeer werden gewaardeerd. 

Lees verder…

Online cursus ‘Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg’ voor medisch specialisten en AOIS ABAN geaccrediteerd

Deze online cursus is afgelopen jaar voor het eerst gelanceerd en werd goed gewaardeerd. We zijn blij nu met de toekenning van de accreditatie door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) waar nieuwe deelnemers natuurlijk baat bij hebben. De volgende training start 15 februari 2017.

Lees verder…

Winteracademie economie en beleid 2017

Data     
6, 7, 13 en 14 februari 2017
De opleiding wordt op 23 februari afgesloten met een congres.

Doelgroep
Rijksambtenaren 

De Winteracademie is ook in 2017 gewijd aan het Nederlandse zorgstelsel. De opleiding geeft de deelnemers meer inzicht in (de discussie over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid. Tevens biedt de Winteracademie een podium om zelf in discussie te gaan over de verschillende onderwerpen die aan bod komen. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Startdatum: 6 februari 2016.

Lees meer over de opleiding en aanmelding.

Eerste online cursus Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg succesvol verlopen

De eerste editie van deze online cursus voor medisch specialisten en AIOS is in juni afgerond en werd positief gewaardeerd met een 7,9 als cijfer.
“Een frisse cursus die kennis bundelt waar je zelf niet snel toegang tot hebt …”
De cursus leert AIOS en medisch specialisten meer over ons zorgstelsel en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. Na evaluatie van deze pilot is nu een doorontwikkelde editie in voorbereiding, iets om naar uit te kijken via onze website ...

Lees verder…

Keuzemodule Betaalbare & Solidaire Zorg

De Celsus academie biedt studenten geneeskunde (GNK) en biomedisch wetenschappen (BMW) van de Radbouduniversiteit een keuzemodule aan om meer te leren over het Nederlandse zorgstelsel. De module heet ‘Betaalbare & solidaire zorg: de uitdagingen van het Nederlandse zorgstelsel’. In de afwisselende module krijgen studenten inzicht in de organisatie van het Nederlandse zorgstelsel en in de kosten en prestaties van onze zorg in vergelijking tot andere landen. Daarnaast dagen we ze uit om na te denken over solidariteit en wat dat betekent voor de betaalbaarheid van zorg. De voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc komt vertellen over het besturen van een ziekenhuis.

Startdatum: 1 september 2016
Studiebelasting: 2 ECTS.
Contactpersoon Wieteke van Dijk

Celsus Winteracademie succesvolle 3e editie

Voor de derde keer op rij organiseerde de Celsus academie samen met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering een Winteracademie over de betaalbaarheid van de zorg. Dat de Celsus Winteracademie een succes was blijkt uit zowel de overweldigende opkomst als de positieve evaluatie door de deelnemers. Vooral de bijdragen vanuit de praktijk, zoals de gemeente, zorgverzekeraar en patiënt, werden gewaardeerd.

Lees verder…

NIEUW: Online cursus Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

 
 
Hoe kunt u als medisch specialist of aios effectief deelnemen aan de discussie over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg?

Dit leert u in een nieuwe online cursus die de Celsus academie in samenwerking met de Academie voor medisch specialisten en Elevate Health heeft ontwikkeld.
Een gevarieerde online training met een mix aan leervormen die u qua tijdsindeling veel flexibiliteit biedt.
Klik hier voor de uitgebreide cursusbrochure met meer achtergrondinformatie.

Online cursus betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

'Bij focus op kosten daalt de kwaliteit;
bij focus op kwaliteit dalen de kosten.'

Deze stelling maakt duidelijk dat artsen de leiding moeten nemen in de discussie over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg, opdat zij niet worden geregeerd door de boekhouders. In deze cursus kijken we naar waarom het zorgstelsel is zoals het is, hoe het werkt en hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg.

Lees verder…

Winteracademie economie en beleid 2016


Betaalbaarheid in perspectief van het Nederlandse zorgstelsel

Startdatum: 1 februari 2016.
De opleiding wordt op 18 februari afgesloten met een congres.
Doelgroep: rijksambtenaren  

De Winteracademie is ook in 2016 gewijd aan de problematiek van de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. De opleiding wil de deelnemers meer inzicht geven in deze problematiek vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid. De Winteracademie biedt tevens een podium om zelf in discussie te gaan over de verschillende onderwerpen die aan bod komen. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Lees meer en meld je hier aan.

Verwacht in 2016 online master course over de betaalbaarheid van de zorg

De gezondheidszorg verandert snel op medisch en organisatorisch vlak. Marktwerking, een veranderend zorgsysteem, nieuwe eisen van toezichthouders, mondige patiënten, nieuwe aanbieders zoals ZBCs, zorginkoop etc. hebben invloed op de omgeving waarin zorgprofessionals werken. Van de zorgprofessional wordt verwacht dat hij een volwaardig gesprekspartner is van patiënten, managers, beleidsmakers en zorgverzekeraars. De Celsus academie wil met deze online cursus zorgprofessionals opleiden tot een goede gesprekspartner.

Lees verder…

Winteracademie 2015

Hoe bereik je een betaalbare zorg van een goede kwaliteit?

In samenwerking met het Ministerie van VWS organiseert Celsus voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, een vierdaagse opleiding over het Nederlandse Zorgstelsel voor beleidsmedewerkers van VWS, EZ, Financiën, Justitie.

Lees verder…

Radboud Summerschool

How to Keep Healthcare Sustainable for Every Citizen

10 – 14 August 2015
Radboud Summer School, Nijmegen , The Netherlands

RSS Logo
Course information
Download flyer
The sustainability of healthcare is at the core of the policy agenda in many countries. The combination of aging populations, new expensive technologies, and stretched public budgets forces policymakers, purchasers and hospital administrators to seek solutions to bend-the-curve of the expenses for health care. Since out-of-pocket payments, limitations of the benefit basket and plain cost shaving are unpopular; increasing value without increasing costs is a popular solution.

What are the underlying mechanisms of the growing costs in healthcare? What are the options to stop this growth while still ensuring access and quality of care for every citizen? These are leading questions of this summer course on sustainable healthcare.

During this 5-day course we will take you on a journey that covers the sustainability of different health care systems. We will critically analyse the different policies that are implemented and thus create our own mental model of how to create sustainable healthcare.

Lees verder…

De evidence based beleidsmaker

In samenwerking met Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) organiseert de Celsus academie de masteropleiding ‘De evidence based beleidsmaker’.

De masteropleiding bestaat uit twee modules (A en B) en een afsluitende thesis over evidence based werken. Na een succesvolle afronding ontvangt de beleidsmaker de mastergraad in Evidence Based Policy and Evaluation. Het is ook mogelijk om afzonderlijke modules te volgen.

Korte inhoud
Bij evidence based beleid laat een beleidsmaker zich inspireren door feiten en niet door veronderstellingen of vooroordelen. Ondanks de vele ideeën voor beleidsvernieuwing is er immers steeds de vraag: wat werkt, wat niet, hoe komt u daarachter en welke vernieuwingen zijn echt effectief en leiden tot meer kwaliteit en beter beleid? Deze vragen vormen het uitgangspunt van de afzonderlijke modules en de bijhorende master.

Doelgroep
De modules Evidence Based Policy and Evaluation maken deel uit van een academisch programma, bedoeld voor beleidsmakers, mensen die werkzaam zijn op het terrein van toezicht, naleving en inspecties en andere medewerkers binnen de publieke sector met relevante werkervaring.

Data De data van module A zijn bekend en vinden plaats in zes blokken.

Blok 1:   Nog geen nieuwe data bekend
Blok 2:   Nog geen nieuwe data bekend
Blok 3:   Nog geen nieuwe data bekend
Blok 4:   Nog geen nieuwe data bekend
Blok 5:   Nog geen nieuwe data bekend
Blok 6:   Nog geen nieuwe data bekend

Meer informatie
Download het pdf-bestand met meer informatie over De Evidence Based Beleidsmaker. U kunt ook terecht op de website van TIER of contact opnemen met Dr. Kristof De Witte. Telefoon: +31 (0)43 38 84 437 e-mail: k.dewitte@maastrichtuniversity> of info@tierweb.nl