Masterclass economie en beleid over de betaalbaarheid van de zorg

De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en Celsus academie presenteren:
Masterclass economie en beleid over de betaalbaarheid van de zorg

Inhoud
Het doel van de masterclass is de deelnemers meer inzicht te geven in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. De masterclass maakt het mogelijk om zelf in discussie te gaan over de verschillende onderwerpen die aan bod komen. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Alle deelnemers aan de vierdaagse opleiding krijgen exemplaren van twee binnenkort verschijnende boeken: Betaalbare zorg en 50 jaar kostenbeheersing in de zorg. Hieronder wordt het volledige programma weergeven. De in het programma genoemde hoofdstuknummers hebben betrekking op het boek Betaalbare zorg.

Programma
Link naar programma symposium
Link naar programma van de vier lesdagen

Data
Inleidend symposium op donderdagmiddag 19 april 2018
Vier lesdagen: dinsdag 19 juni, donderdag 21 juni, maandag 25 juni en dinsdag 26 juni 2018

Doelgroep
beleidsmedewerkers en rijksambtenaren met interesse in de zorg
(Maximaal 25 deelnemers)

Locatie inleidend symposium
New Babylon Den Haag

Locatie vierdaagse opleiding
Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering,
Zeestraat 86‐90, 2518 AD, Den Haag

Leerdoelen
De masterclass verschaft deelnemers inzicht in:

  • de financiering en inrichting van het Nederlandse zorgstelsel;
  • de belangrijkste mechanismen die van invloed zijn op de betaalbaarheid van de zorg op verschillende niveaus (macro, meso en micro);
  • de invloed van politieke keuzes en instituties op de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg;
  • de visie van verschillende stakeholders (patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners) op de betaalbaarheid van de zorg;
  • de spanningen tussen beleid en praktijk.

Direct aanmelden? Klik hier
Bezoek de website van de Rijksacademie zelf. Klik hier