Celsus Winteracademie succesvolle 3e editie

Voor de derde keer op rij organiseerde de Celsus academie samen met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering een Winteracademie over de betaalbaarheid van de zorg. Dat de Celsus Winteracademie een succes was blijkt uit zowel de overweldigende opkomst als de positieve evaluatie door de deelnemers. Vooral de bijdragen vanuit de praktijk, zoals de gemeente, zorgverzekeraar en patiënt, werden gewaardeerd.

Aan deze Winteracademie deden 20 rijksambtenaren mee, afkomstig uit verschillende organisaties en ministeries, zoals de ministeries van VWS, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Zorgautoriteit, gemeente Den Haag, Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer. Daarnaast participeerden namens Celsus een wetenschappelijk onderzoeker en een medisch specialist in opleiding. 

"Dat mijn patiëntengroep (de ouderen) een grote rol speelt in de zorgkosten wist ik al wel, maar door de Winteracademie heb ik veel meer inzicht gekregen in waar 'm dat in zit."

(Medisch specialist ouderengeneeskunde in opleiding, Radboudumc)

Verdeeld over vier dagen werden de deelnemers meegenomen in verschillende presentaties over de betaalbaarheid van de zorg in relatie tot onze gezondheid, in relatie tot de veranderingen in ons zorgstelsel en het wettelijke kader, en in relatie tot de kwaliteit van de zorg. Inhoudelijke bijdragen werden geleverd door hoogleraren en onderzoekers van de Universiteit van Tilburg, Maastricht, Radboud (Nijmegen) en Amsterdam. Bijdragen vanuit de praktijk bestonden uit ervaringen van beleidsmakers van enkele gemeenten, een zorgverzekeraar en patiënten, met zowel persoonlijke ervaringen met de GGZ als een beleidsvisie vanuit het patiëntenperspectief door een patiëntenvereniging.   

“Een veelomvattende stand van zaken op het terrein van zorg en gezondheid, met oog voor de nieuwste ontwikkelingen en voor de checks en balances en mechanismen. Inzichten over zorg en gezondheid die ook betekenis hebben voor andere beleidsterreinen.”

(Coördinerend beleidsmedewerker, ministerie van BZK)

De Winteracademie werd op 18 februari afgesloten met een symposium over bestuurlijke innovaties en betaalbaarheid. Dit symposium werd door bijna 80 bezoekers bezocht. Het symposium werd geopend door de programmaleider van de Celsus academie Patrick Jeurissen met een bijdrage over de implementatie van veranderingen op systeemniveau. Andere sprekers waren Erik Gerritsen, de huidige Secretaris Generaal (SG) van VWS, over opschaling van succesvolle innovaties: “niet zomaar uitrollen, teams moeten inrollen en het wiel ook zelf uitvinden”. De voormalige SG en thans voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc Leon van Halder over innovatieve, duurzame en betaalbare zorg “de patiënt overal bij betrekken, de patiënt is vertrek- én eindpunt”. Als ook de wethouder van de gemeente Haarlemmermeer Tom Horn over veranderingen en innovaties op gemeente niveau “draai de rollen om: leg het initiatief bij burgers en zie als overheid je rol als die van participerende overheid”. 

Met een 7,7 als algemeen eindoordeel werd de opleiding hoog gewaardeerd. De vele suggesties (o.a. “nog meer gericht op de praktijk”; “meer informatie over prikkels in de markt”) en verbeterpunten (o.a. “betere digitale leeromgeving”; “niet alleen een digitale leeromgeving”) nemen we graag mee naar de volgende editie in 2017. 

Meer informatie over de Winteracademie via info@celsusacademie.nl.