Vijf jaar Celsus, academie voor betaalbare zorg

INLEIDING
Nederlandse zorg presteert goed en staat steeds in de top 5 van de lijstjes. Maar de kosten zijn hoog.  Op dit moment besteden modale inkomens al 20% van hun inkomen aan zorg. Dit percentage zal de komende jaren toenemen. Kunnen en willen we dat wel betalen? Stijgende zorgkosten kunnen de solidariteit ondermijnen en investeringen in andere publieke uitgaven onder druk zetten. Het is duidelijk dat we de zorg betaalbaar moeten houden. Maar wat betekent dat? En hoe krijgen we dat voor elkaar in het Nederlandse zorgstelsel?
Celsus, academie voor betaalbare zorg heeft de afgelopen vijf jaar dit type vraagstukken onderzocht. Op 19 april 2018 presenteert Celsus de belangrijkste bevindingen. 

Eerst verspilling tegengaan dan keuzes maken
Celsus stelt dat het belangrijk is om eerst verspilling aan te pakken, voordat we grenzen stellen aan het pakket. Dit betekent: stoppen met zorg waarvan het effect niet bewezen is, inzetten op substitutie en het zorgaanbod beter laten aansluiten bij de vraag. Denk bijvoorbeeld aan de steeds grotere groep patiĆ«nten met combinaties van (complexe) aandoeningen. 
Patrick Jeurissen, projectleider: “We hebben het hier over ongestructureerde vraagstukken. Deze vragen om een pragmatische aanpak waar alle spelers een rol in hebben. De oplossing zit in een combinatie van aanpakken, er is geen ‘magic bullet’.” 

Boek ‘Betaalbare zorg’
De onderzoekers bundelen de aanbevelingen uit het onderzoek van Celsus in het boek ‘Betaalbare zorg’. Dit beschrijft verschillende onderwerpen, zoals het beheer van zorgpakketten, het inrichten van langdurige zorg, de effecten van marktwerking, samenwerking tussen zorgaanbieders, medicalisering en preventie. 
Gezamenlijk zijn de hoofdstukken ook te lezen als advies voor beleidsmakers. Gert Westert, hoofd IQ healthcare: “Op nationaal niveau zijn er, via doelmatige inkoop en hoofdlijnenakkoorden, al succesvolle stappen gezet om de stijging van de zorgkosten af te remmen. Daarmee is het probleem zeker niet van tafel. Zonder verdere inzet op betere en betaalbare zorg, lopen we het risico dat de zorg op termijn verschraalt. De kosten zomaar afwentelen op de burger is, zeker op lange termijn, niet de oplossing.”

Op 19 april wordt het boek aangeboden aan de minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

PROGRAMMA
De dagvoorzitters Gert Westert, Radboudumc, en Katja Mur, VWS, brengen u een gevarieerd programma. We belichten de kernboodschappen uit het Celsusprogramma die onze keynote speaker Elias Mossialos (LSE Londen) vervolgens in een internationaal perspectief plaatst. Daarna gaan we in discussie over de agenda voor Nederland. Dit doen we met Joris van Eijck, directeur zorg Menzis; Corinne Tutein Nolthenius, directeur zorg Rivas en Ernst van Koesveld, directeur Zorgverzekeringen bij VWS en vertegenwoordigers vanuit professionals (met onder andere Hester Vermeulen, hoogleraar verplegingswetenschap Radboudumc en internist Henk Bilo, internist Isala klinieken). Als afsluiting overhandigt Leon van Halder het eerste exemplaar van het boek ‘Betaalbare zorg’ aan minister Bruins.  En u neemt zelf ook een exemplaar mee naar huis.

Programmadetails

Aanmelden