Particuliere verpleeghuizen in Nederland

Welke factoren verklaren de groei en ethische overwegingen

Auteur: Florien Kruse

Bij aanvang van dit onderzoek was nog weinig bekend over de particuliere verpleeghuis-sector. Het was bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel particuliere verpleeghuizen er precies in Nederland waren. Wel waren er sterke aanwijzingen dat de sector substantieel was gegroeid. Allereerst hebben we daarom de samenstelling van de particuliere verpleeghuis-sector in kaart gebracht. Bovendien analyseer-den we welke factoren de groei van de parti-culiere verpleeghuizen konden verklaren.

Lees verder…

Zelfstandige behandelcentra

Markttrends, volume-kwaliteitsrelatie en een vergelijking met algemene ziekenhuizen

Auteur: Florien Kruse

Al enige tijd is er aandacht voor de toenemende concentratie in de ziekenhuismarkt. Een steeds groter deel van de medisch-specialistische zorg vindt plaats in ZBC’s. Dit roept de vraag op of er op deze markt ook sprake is van marktconcentratie?

Lees verder…