Bevindingen onderzoek invloed overheidsbeleid op de inzet en het opleiden van physician assistants en verpleegkundig specialisten

Om de inzet en het opleiden van PA’s en VS’en te faciliteren heeft de Nederlandse overheid in de afgelopen twee decennia een breed pakket aan, soms unieke, beleidsmaatregelen doorgevoerd. Om te achterhalen in hoeverre dat beleid invloed had op de inzet en het opleiden van PA’s en VS’en onderzochten Ellen Dankers en collega-onderzoekers van het Radboudumc, hogeschool Arnhem Nijmegen, Regioplan en NIVEL 1) hoe trends in de inzet en het opleiden van PA’s en VS’en samengaan met de implementatie van beleidsmaatregelen, en 2) hoe en waarom overheidsbeleid van invloed is op de besluitvorming binnen zorgorganisaties over het opleiden en aannemen deze zorgprofessionals. Deze policy brief  bespreekt de belangrijkste bevindingen uit twee wetenschappelijke publicaties over deze studies.

Download policy brief