Zelfstandige behandelcentra

Markttrends, volume-kwaliteitsrelatie en een vergelijking met algemene ziekenhuizen

Auteur: Florien Kruse

Al enige tijd is er aandacht voor de toenemende concentratie in de ziekenhuismarkt. Een steeds groter deel van de medisch-specialistische zorg vindt plaats in ZBC’s. Dit roept de vraag op of er op deze markt ook sprake is van marktconcentratie?

Sinds 2007 is het aantal ZBC’s sterk gegroeid. De ZBC-markt is daarnaast sterk geconcen-treerd, nog meer dan de ziekenhuismarkt. De ZBC-markt is qua totale omzet veel kleiner dan de ziekenhuizenmarkt, wat mogelijk bijdraagt aan de kansen van een aanbieder om markt-macht te winnen.

Open de policy brief.