Particuliere verpleeghuizen in Nederland

Welke factoren verklaren de groei en ethische overwegingen

Auteur: Florien Kruse

Bij aanvang van dit onderzoek was nog weinig bekend over de particuliere verpleeghuis-sector. Het was bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel particuliere verpleeghuizen er precies in Nederland waren. Wel waren er sterke aanwijzingen dat de sector substantieel was gegroeid. Allereerst hebben we daarom de samenstelling van de particuliere verpleeghuis-sector in kaart gebracht. Bovendien analyseer-den we welke factoren de groei van de parti-culiere verpleeghuizen konden verklaren.

Open de policy brief

Policy brief Particuliere verpleeghuizen