Niet-gepaste zorg komt ook voor onder Nederlandse huisartsen, al hangt het voorkomen af van het type zorg

Een landelijke meting van drie vormen van niet-gepaste zorg onder Nederlandse

Het integraal zorgakkoord (IZA) beschrijft passende zorg als norm voor de Nederlandse zorg. Passende zorg omvat, onder andere, het aanbieden van zorg die bewezen effectief is. De keerzijde van passende zorg is niet-gepaste zorg, zorg waarvan bewezen is dat deze geen of weinig toegevoegde waarde heeft voor de patiƫnt en zelfs schadelijk kan zijn. Een eerste stap naar passende zorg is het inzichtelijk maken hoe groot de omvang is van niet-gepaste zorg. Recente schattingen uit de Verenigde Staten geven aan dat ongeveer een kwart van alle zorguitgaven gespendeerd zou zijn aan niet-gepaste zorg. We onderzochten voor drie aandoeningen de omvang van het probleem van niet-gepaste zorg onder huisartsen in Nederland.

Open de policybrief