Verbeteren van coördinatie en betaalbaarheid van zorg voor patiënten met multimorbiditeit

Een beleidssamenvatting van het proefschrift van Toine Remers

Een toenemend aantal patiënten leeft met twee of meer gelijktijdige chronische aandoeningen, multimorbiditeit genaamd. Ons zorgsysteem is grotendeels ingericht op de behandeling van één (chronische) aandoening waardoor deze patiëntengroep vaak te maken heeft met gefragmenteerde zorg. Hierdoor verslechterd de kwaliteit van zorg en stijgen zorgkosten voor deze patiëntengroep. Nieuwe zorg- en organisatievormen moeten door het stroomlijnen van zorg leiden tot meer overzicht en een betere coördinatie. Dit kan uiteindelijk ook zorgen voor een betere kwaliteit van zorg en mogelijk zorgkosten besparen. Overtuigend bewijs hiervoor ontbreekt echter.

Onderzoeker Toine Remers zocht daarom tijdens zijn promotieonderzoek naar bruikbare mechanismen voor de stroomlijning van zorg voor patiënten met multimorbiditeit. Ook bepaalde hij de potentiële bijdrage ervan aan de betaalbaarheid van zorg als geheel.

Over de bevindingen uit zijn proefschrift publiceerde Toine een policy brief met beleidsaanbevelingen.
Download de policy brief.

Openbare verdediging
De verdediging van zijn proefschrift getiteld ‘Enhancing streamlining and affordability of care for patients with multimorbidity’ vindt plaats op 14 juni om 12:30u in de aula van de Radboud Universiteit. De verdediging is live te volgen via deze livestream.

Promotoren zijn Prof. dr. Patrick Jeurissen en prof. dr. Marcel Olde Rikkert. Copromotoren zijn is dr. Simone van Dulmen en dr. Florien Kruse.