Lessen van vijftig jaar kostenbeheersingsbeleid

Karel-Peter Companje verrichtte afgelopen jaren historisch onderzoek naar het kostenbeheersingsbeleid in de zorg over de afgelopen vijftig jaar, en schreef daar twee boeken over. In dit paper extraheert hij met co-auteur Patrick Jeurissen de belangrijkste lessen die uit vijftig jaar kostenbeheersingsbeleid getrokken kunnen worden. Lessen die bedoeld zijn als inzichten en handvatten voor toekomstig beleid.

Het Integraal Zorg Akkoord, IZA, van september 2022, afgesloten tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de meeste maatschappelijke organisaties in de zorg zet in op passende zorg om de toegankelijkheid tot zorg te waarborgen en deze betaalbaar te houden. Het is tevens een volgende stap in vijftig jaar kostenbeheersingsbeleid in de zorg. De essentie van dit beleid is het steeds opnieuw vaststellen van de manier waarop de verantwoordelijkheden voor financiering en organisatie van zorg tussen de overheid en de private veldpartijen als verzekeraars en zorgaanbieders verdeeld zijn. Voor wie meer wil begrijpen van de historie achter het huidige kostenbeheersingsbeleid is dit document een goed uitgangspunt.

Open de publicatie

De boeken waar naar verwezen wordt zijn te vinden op deze pagina.