Telemonitoring bij chronisch hartfalen laat nog geen consequente daling in zorggebruik en zorgkosten zien

Een evaluatie van wetenschappelijk onderzoek

Auteur: Stefan Auener

In zowel in de wetenschappelijke als de beleidswereld is er momenteel veel aandacht voor het besparingspotentieel van telemonitoring, het op afstand meten van fysiologische waarden. Het idee is dat door vroegtijdige signalering van achteruitgang en ingreep, er een ernstigere zorgvraag voorkomen kan worden. Onze review laat zien dat telemonitoring bij hartfalen hier niet consequent toe leidt en zelfs kan leiden tot extra zorgvraag.

Open de policy brief.