Comorbiditeit bij patiënten met kanker

Bevindingen uit een literatuurstudie en multilevel analyse

Met de vergrijzing van de populatie stijgt ook de incidentie van andere ziektebeelden. Dit zal resulteren in de toename van comorbiditeit bij oncologische patiënten. Comorbiditeit wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van een aandoening naast een primaire, centraal staande ziekte of aandoening. Het hebben van comorbiditeit heeft impact op behandelkeuzes, behandeluitkomsten en zorgkosten van oncologische patiënten. Daarnaast hebben deze patiënten te maken met een complexe zorgvraag en met meerdere zorgverleners en disciplines. Wij voerden een studie uit naar de grootte van het comorbiditeit vraagstuk bij oncologische patiënten.

Open de policybrief