De invloed van beleid, besluitvorming en arbeidsmarkt op de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten in de zorg

Contactpersoon: Ellen Dankers-deMari, ellen.dankers-demari@radboudumc.nl
Looptijd: 2019-....
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, prof. dr. Ronald Batenburg, dr. Anneke van Vught;

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

De zorg wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: oplopende zorgkosten, een toenemende zorgvraag vanwege epidemiologische en demografische factoren en hogere eisen vanuit de politiek en maatschappij met betrekking tot de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg en communicatie en samenwerking met patiënten en naasten...

Lees verder…

Verminderen van niet gepaste zorg en het opschalen van interventies

Contactpersoon: Daniëlle Kroon, danielle.kroon@radboudumc.nl
Looptijd: 2019-....
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, prof. dr. Gert Westert, dr. Tijn Kool, dr. Simone van Dulmen 

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Niet-gepaste zorg is zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt, of niet opweegt tegen de bijwerkingen en/of kosten. Deze vorm van zorg gaat daarnaast dus wel gepaard met risico’s op complicaties en onnodige zorgkosten.

Mijn onderzoek richt zich op het effectief verminderen van dit type zorg. Er zijn de afgelopen jaren al veel initiatieven geweest op dit gebied, met ook mooie resultaten. Nu is het belangrijk om de volgende stap te maken: hoe zorgen we dat de interventies die effectief zijn, ook toegepast (kunnen) gaan worden in andere ziekenhuizen of bij andere huisartsenpraktijken...

Lees verder…

Medicalisering

Contactpersoon:Wieteke van Dijk, MSc.
Looptijd:2013-....
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Gert Westert (Radboudumc, IQ healthcare)
Dr. Marjan Meinders (Radboudumc, IQ healthcare)
Prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboudumc, ministerie VWS)

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Wieteke van Dijk, sociologe, doet sinds december 2013 onderzoek naar medicalisering. “Ziek zijn is niet alleen biologie maar ook psychologie, sociologie en sociale normen. Ik wil met mijn onderzoek leren begrijpen hoe maatschappelijke verwachtingen de zorgvraag beïnvloeden.

Lees verder…

Betaalbaarheid en organisatie van oncologische zorg in Nederland

Contactpersoon: Cilla Vrinzen, cilla.vrinzen@radboudumc.nl
Looptijd: 2020 -...
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, Prof. dr. Rosella Hermens, Prof. dr. Haiko Bloemendal, Prof. dr. Thijs Merkx

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Het wordt een uitdaging om de oncologische zorg in de toekomst houdbaar te houden: de oncologische populatie groeit en behandelmogelijkheden nemen toe terwijl de beroepsbevolking daalt en de kosten stijgen.
Om de juiste balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te garanderen is er meer inzicht nodig in de kosten, opbrengsten en een passende organisatie van de oncologische zorg. Ons onderzoek richt zich op het verschaffen van deze inzichten voor beleidsmakers. Dit traject bestaat uit 5 projecten...

 

Lees verder…