Passende zorg

Contactpersoon: Daniëlle Eibrink Jansen,Danielle.eibrinkjansen-pieterse@radboudumc.nl
Looptijd: 2022 -...
Begeleidingsteam:

Prof. Dr. Patrick Jeurissen, dr. Tijn Kool, dr. Philip de Reuver, dr. Femke Atsma

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Deelproject 1. EvaluAID
Behandelingen voor liesbreuk, galstenen en heup- of knieartrose zijn onderhevig aan praktijkvariatie en wisselende patiënt-gerapporteerde uitkomsten. Gezamenlijke besluitvorming heeft de potentie om operatiecijfers omlaag te brengen en patiënttevredenheid te vergroten. Mijn onderzoek evalueert het gebruik van een online beslishulp bij de 4 genoemde aandoeningen en het effect ervan op de gezamenlijke besluitvorming, operatiecijfers, patiënt-gerapporteerde uitkomsten en kosten-effectiviteit. Verder voeren we een procesevaluatie uit door betrokkenen te interviewen.

Deelproject 2. Waardegedreven zorg
Binnen het Radboudumc lopen verschillende initiatieven om de zorg voor patiënten met complexe gezondheidsproblemen in kaart te brengen en te verbeteren. Een gezamenlijke definitie van deze patiëntengroep ontbreekt echter. Het doel van mijn onderzoek is het vinden van een werkbare definitie van patiënten met complexe gezondheidsproblemen binnen het Radboudumc en het in kaart brengen van hun huidige zorg.