Betaalbaarheid en organisatie van oncologische zorg in Nederland

Contactpersoon: Cilla Vrinzen, cilla.vrinzen@radboudumc.nl
Looptijd: 2020 -...
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, Prof. dr. Rosella Hermens, Prof. dr. Haiko Bloemendal, Prof. dr. Thijs Merkx

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Het wordt een uitdaging om de oncologische zorg in de toekomst houdbaar te houden: de oncologische populatie groeit en behandelmogelijkheden nemen toe terwijl de beroepsbevolking daalt en de kosten stijgen.
Om de juiste balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te garanderen is er meer inzicht nodig in de kosten, opbrengsten en een passende organisatie van de oncologische zorg. Ons onderzoek richt zich op het verschaffen van deze inzichten voor beleidsmakers. Dit traject bestaat uit 5 projecten:

1. We onderzoeken hoe de kostentrend van huidkanker zich verhoudt tot de trend in overlevingswinst over de jaren heen.
2. Vervolgens onderzoeken we in meer detail wat nu exact de kosteneffectiviteit is van dure geneesmiddelen (immuuntherapie) bij long- en huidkanker.
3. Naast kwantitatieve onderzoek verrichten we ook kwalitatief onderzoek naar welke waarden belangrijk zijn binnen de oncologische zorg en hoe deze worden meegenomen in de huidige besluitvormingsprocessen omtrent dure geneesmiddelen. Dit onderzoeken we in zowel de spreekkamer als op beleidsniveau.
4. Als vierde verkennen we met literatuuronderzoek hoe vaak comorbiditeit voor komt bij oncologische patiënten, welke factoren hier invloed op hebben en hoe deze trend zich over de tijd ontwikkeld.
5. Tot slot onderzoeken we de her-organisatie van de oncologische zorg naar oncologienetwerken. Met kwalitatief onderzoek inventariseren we hoe de vorming van oncologische netwerken wordt ervaren door patiënten. Daarnaast bepalen we met kwantitatief onderzoek hoe oncologienetwerken de kosten en de kwaliteit van zorg beïnvloeden.