De invloed van beleid, besluitvorming en arbeidsmarkt op de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten in de zorg

Contactpersoon: Ellen Dankers-deMari, ellen.dankers-demari@radboudumc.nl
Looptijd: 2019-....
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, prof. dr. Ronald Batenburg, dr. Anneke van Vught en dr. Miranda Laurant.​ 

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

De zorg wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: oplopende zorgkosten, een toenemende zorgvraag vanwege epidemiologische en demografische factoren en hogere eisen vanuit de politiek en maatschappij met betrekking tot de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg en communicatie en samenwerking met patiënten en naasten.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zijn in Nederland de nieuwe beroepsgroepen physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) geïntroduceerd in de zorg. Zij nemen taken over van geneeskundig specialisten en voeren aanvullende werkzaamheden uit. De implementatie en inzet van deze beroepsgroepen verschilt naar zorgsector, land, regio en (sub)specialisme. 

Het doel van dit onderzoek is het verwerven van inzicht in de invloed van beleid van overheden, beroeps- en sectororganisaties, besluitvormingsprocessen binnen zorgorganisaties en arbeidsmarktfactoren op de omvang van de inzet van PA's en VS'en in de zorg. De uitkomsten bieden handvatten voor (inter)nationale overheden, beroeps- en sectororganisaties en andere stakeholders in de zorg om effectiever te sturen op de arbeidsmarkt en de beroepenmix in de zorg. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. ​