Medicalisering

Contactpersoon:Wieteke van Dijk, MSc.
Looptijd:2013-....
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Gert Westert (Radboudumc, IQ healthcare)
Dr. Marjan Meinders (Radboudumc, IQ healthcare)
Prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboudumc, ministerie VWS)

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Wieteke van Dijk, sociologe, doet sinds december 2013 onderzoek naar medicalisering. “Ziek zijn is niet alleen biologie maar ook psychologie, sociologie en sociale normen. Ik wil met mijn onderzoek leren begrijpen hoe maatschappelijke verwachtingen de zorgvraag beïnvloeden.

 

Medicalisering is de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling waardoor de opvatting over wat medisch verklaard kan worden en waarvoor zorg nodig is verruimt. Het is doorgaans een onbewust proces, ingegeven door impliciete sociale normen en verwachtingen. Het beïnvloedt ons allemaal, zelfs de hyper bewuste onderzoeker Wieteke zelf zoals in haar eerdere blog te lezen is. 

Door medicalisering komen meer problemen en zorgen die mensen in hun leven ervaren onder de aandacht van zorgprofessionals. Medicalisering is in essentie een waardeneutrale ontwikkeling, waar zorgprofessionals, patiënten, beleid, de farmaceutische industrie en andere partijen een rol in kunnen spelen. 

Het doel van dit promotieonderzoek is inzicht krijgen in of medicalisering optreedt in Nederland en welke invloed het heeft op de kosten van de gezondheidszorg. Hiertoe brengen we eerst in kaart wat al bekend is over dit onderwerp met een literatuurreview. Daarnaast voeren we verschillende casestudies uit naar medicalisering.
Hierbij is ook aandacht voor de invloed ervan op zorggebruik en kosten. De casestudie waar we nu mee bezig zijn gaat over de mogelijke medicalisering van de behandeling van een rughernia.

De overkoepelende onderzoeksvraag van het promotieonderzoek is: How can mechanism(s) of medicalisation and the role of institutional drivers therein be aligned with regard to (fiscal) sustainability in healthcare?

In samenwerking met:  n.v.t.