Passende zorg

Contactpersoon: Daniëlle Eibrink Jansen,Danielle.eibrinkjansen-pieterse@radboudumc.nl
Looptijd: 2022 -...
Begeleidingsteam:

Prof. Dr. Patrick Jeurissen, dr. Tijn Kool, dr. Philip de Reuver, dr. Femke Atsma

Projectomschrijving & Vraagstelling(en): Dit promotietraject omvat twee deelprojecten. Eerste deel is EvaluAID, waar beslishulpen bij chirurgische ingrepen, voor verbetering van gezamenlijke besluitvorming, worden geëvalueerd. Tweede deelproject is Waardegedreven zorg, het zoeken naar een definitie van patiënten met complexe gezondheidsproblemen en ook een beschrijving van hun huidige zorggebruik.

 

Lees verder…

Organiseren van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs in niet-umc’s

Contactpersoon: Eva Veerman, Eva.veerman@radboudumc.nl
Looptijd: 2022 -...
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, Prof. dr. Roland Bal (ESHPM), Dr. Simone van Dulmen en Dr. Niek Stadhouders

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Topspecialistische zorg in combinatie met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en gerelateerd onderwijs wordt ook geleverd in ’zorginstellingen buiten de academische centra (umc’s). We noemen deze combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs een topspecialistische functie. Een duurzame structurele bekostiging voor deze zorg in niet-umc’s ontbreekt, evenals een eenduidige definitie van deze topspecialistische functies ...

 

Lees verder…

Toekomstbestendige langdurige zorg in Nederland

Contactpersoon: Meltem Deger, meltem.deger@radboudumc.nll
Looptijd: 2022 -...
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, Dr. Niek Stadhouders

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Het aantal ouderen in de samenleving neemt snel toe en de gemiddelde leeftijd stijgt. Het beroep op langdurige zorg door de hoogste leeftijdsgroep zal naar verwachting relatief hoog zijn, waardoor ook de zorgvraag zal toenemen. Het doel van dit onderzoek is om de verschillende aspecten van de betaalbaarheid van de langdurige zorg in kaart te brengen en het verkennen van oplossingen, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een gevalideerde beleidstheorie voor langdurige zorg.

 

Lees verder…