Toekomstbestendige langdurige zorg in Nederland

Contactpersoon: Meltem Deger, meltem.deger@radboudumc.nll
Looptijd: 2022 -...
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, Dr. Niek Stadhouders

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

De afgelopen jaren is de budgettaire groei van de langdurige zorg in Nederland versneld. Mensen kunnen in aanmerking komen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij structureel behoefte hebben aan 24-uurs begeleiding of zorg (institutionele zorg en intensieve thuiszorg). Op dit moment is Nederland al een van de grootste stijgers in de Europese Unie als het gaat om overheidsuitgaven voor langdurige zorg. In Nederland is er relatief veel intramurale zorg en een sterke universele langdurige zorg. De eigen betalingen bedragen ongeveer 10% van de totale uitgaven aan de Wlz.

Het aantal ouderen in de samenleving neemt snel toe en de gemiddelde leeftijd stijgt. Het aantal 80-plussers zal de komende twintig jaar naar verwachting verdrievoudigen. Het beroep op langdurige zorg door de hoogste leeftijdsgroep zal naar verwachting relatief hoog zijn, waardoor ook de zorgvraag zal toenemen. Het doel van dit onderzoek is om de verschillende aspecten van de betaalbaarheid van de langdurige zorg in kaart te brengen en het verkennen van oplossingen, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een gevalideerde beleidstheorie voor langdurige zorg.

Om dit doel te bereiken komen onder andere onderwerpen  aan bod  als solidariteit, bereidheid om te betalen voor langdurige zorg, de invloed van inflatie op verschillende zorginstellingen en kwaliteit van de langdurige zorg . We maken in dit onderzoek gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden.