Beoordeling van de relatie tussen financiële prestaties en langetermijn rentetarieven voor bankleningen voor zorgverleners in Nederland

een analyse van panelgegevens

Het Nederlandse gezondheidssysteem wordt voornamelijk gefinancierd door commerciële bankleningen. Helemaal na de marktgerichte hervorming in 2006, toen de overheidsgaranties voor investeringen werden stopgezet. Het beoogde doel met commerciële kapitaalmarkten was om efficiënte kapitaaltoewijzing en beheer te verbeteren. Deze studie analyseert de effecten van commerciële bankleningen op rentetarieven, investeringen en allocatieve efficiëntie in de Nederlandse gezondheidssector.

Het doel was om de variatie in rentetarieven te verklaren aan de hand van de financiële prestaties van zorgverleners, met de hypothese dat de hervorming de rentetarieven heeft verlaagd voor financieel goed presterende zorgverleners.

Met behulp van financiële gegevens uit openbaar beschikbare jaarverslagen onderzochten de onderzoekers het effect van financiële prestaties op lange termijn rentetarieven voor leningen. De gegevens tonen aan dat financiële reserves gestaag zijn toegenomen, hoewel winstmarges zijn afgenomen sinds 2011-2013 (afhankelijk van de sector). Hoewel de nominale rentetarieven over het algemeen zijn gedaald sinds 2006, is de risico-opslag op leningen voor de gezondheidszorg gestaag toegenomen. Bovendien werd geen significante relatie waargenomen tussen de financiële prestaties van zorgverleners en de rentetarieven voor kapitaalleningen. Het behouden van extra financiële reserves leek geen duidelijk voordeel te bieden wat betreft kapitaalkosten.

Dit suggereert dat zorgverleners moeten overwegen of financiële reserves op het huidige niveau moeten worden gehandhaafd of beter kunnen worden gebruikt voor directe investeringen. Bovendien moeten beleidsmakers in de gezondheidszorg evalueren of de toename van de risico-opslag in combinatie met een gebrek aan beloning voor financiële controle een gewenst resultaat is van de hervorming.

Lees het volledige artikel Assessing the relation between financial performance and long-term bank loan interest rates for healthcare providers in the Netherlands: a panel data analysis
Door Erik Wackers, Rick Smit, Niek Stadhouders en Patrick Jeurissen.  Eur J Health Econ (2023).