Identificeren van een toekomstig hoog zorggebruik bij patiënten met multimorbiditeit

ontwikkeling en interne validatie van machine learning-voorspellingsmodellen met behulp van elektronische medische dossiergegevens

Dit onderzoek laat zien dat machine learning met voorspellingsmodellen lijkt te kunnen identificeren welke patiënten met meerdere chronische aandoeningen risico lopen op in potentie vermijdbaar zorggebruik. Deze groep heeft dan ook mogelijk het meeste baat bij -algemeen aanbevolen- geïntegreerde zorg.
Nader onderzoek is nodig om te onderzoeken of patiënten met een hoog zorggebruik inderdaad het meest behoefte hebben aan geïntegreerde zorg. En komen de op deze wijze geïdentificeerde patiënten overeen met de ervaring en het oordeel van artsen in deze?

Lees het volledige artikel 'Identifying future high healthcare utilization in patients with multimorbidity – development and internal validation of machine learning prediction models using electronic health record data' van Weil, L.I., Zwerwer, L.R., Chu, H. et al. In Health Technol. 14, 433–449 (2024).

https://doi.org/10.1007/s12553-024-00824-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s12553-024-00824-z