Duurzame adoptie van niet-invasief telemonitoring bij chronisch hartfalen: Een kwalitatief onderzoek in Nederland

Non-invasieve telemonitoring heeft tot doel de zorg voor patiënten met chronisch hartfalen (HF) te verbeteren door ziekenhuisopnames te verminderen en patiëntervaringen te verbeteren. Toch lijkt duurzame adoptie ervan nog beperkt. Met deze studie geven onderzoekers inzicht in de processen die een duurzame adoptie van telemonitoring voor patiënten met HF kunnen ondersteunen.

De onderzoekers hielden met dat doel semi-gestructureerde interviews met 25 belanghebbenden, zorgprofessionals, beleidsmakers en zorgverzekeraars, die betrokken waren bij de adoptie van telemonitoring.
Uit de analyse van deze interviews constateren de onderzoekers dat projecten voor telemonitoring de initiële proeffasen zijn ontgroeid. Dit ondanks een hoge mate van complexiteit op meerdere vlakken. De zaken die verschillende en soms tegenstrijdige meningen opriepen waren de patiëntenselectie, de business case, het wetenschappelijke bewijs, de doelstellingen van telemonitoring, de integratie van telemonitoring in het zorgtraject, de vergoedingen en de toekomstige centralisatie ervan.

Deze studie laat zien hoe complex een duurzame adoptie van telemonitoring voor HF is. Verschillende doelen en perspectieven spelen een wezenlijke rol bij de patiëntselectie, het ontwerp, de evaluaties en de beoogde toekomst van telemonitoring. De deelnemers zijn sterk overtuigd van de toegevoegde waarde van telemonitoring en dit kan een verdere adoptie van telemonitoring ondersteunen. Om dit te bewerkstelligen zullen structurele evaluaties nodig zijn waarmee verbetercycli worden ondersteund. Tevens is het van belang programma’s zo aan te passen dat telemonitoring wordt ingezet op een wijze die bijdraagt ​​aan collectief gedragen doelstellingen.

Lees het volledige artikel Sustainable adoption of noninvasive telemonitoring for chronic heart failure: A qualitative study in the Netherlands van Stefan L. Auener, Simone A. van Dulmen, R van Kimmenade, Gert P Westert, and Patrick PJ Jeurissen. Digital Health. Volume 9: 1–15.