Hoe creëren we waarde in de oncologische zorg met beperkte budgetten?

De toenemende focus op persoonsgericht zorg binnen de oncologie contrasteert met de grotere druk op de houdbaarheid van ons zorgstelsel. Hierdoor steekt de discussie over wat waarde is in de zorg opnieuw de kop op. Waarde is echter een breed begrip en honoreren van alle aspecten ervan lijkt financieel niet houdbaar. De auteurs reflecteren met een narratief review op het concept waarde en hoe waarde in de oncologische zorg met alternatieve strategieën is te vergroten.

De auteurs stellen dat het bij besluiten over vergoedingen eenvoudigweg niet haalbaar is om alle waarden van de patiënt te integreren, vanwege de noodzaak van een efficiënte toewijzing van middelen. Zij stellen dat we het waardedebat moeten verschuiven van het individuele perspectief van patiënten naar het creëren van waarde voor de kankerpopulatie als geheel.
De verschillende strategieën die ze behandelen zijn: (1) toepassen van gedeelde besluitvorming; (2) ontwikkelen en organiseren van moleculaire diagnostiek en biomarkers; (3) passende evaluatie, betaling en gebruik van medicatie; (4) toepassen van ondersteunende zorg; (5) kankerpreventie en -screening; (6) monitoring van late effecten; (7) concentratie van zorg en samenwerking in oncologienetwerken; en (8) management van comorbiditeiten. Belangrijke randvoorwaarden om deze strategieën te ondersteunen zijn strategische planning, consistent beleid voor kanker en de beschikbaarheid van data.

Lees het volledige artikel How to create value with constrained budgets in oncological care? A narrative review van Cilla Vrinzen, Haiko Bloemendal en Patrick Jeurissen. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 2023, Vol. 23, No. 9, 989–999.