Welke waarden spelen bij behandeling van kanker en wat zijn implicaties voor besluitvorming?

Kankerincidentie en de uitgaven aan oncologische zorg nemen in een snel tempo toe. Daarnaast komt patiëntgerichte zorg steeds meer in de belangstelling, waarbij de behoeften en wensen van individuele patiënten de drijvende kracht zijn achter besluitvormingsprocedures. Voor betalers en beleidsmakers is het een uitdaging om optimale zorgbehoeften voor individuele patiënten te garanderen binnen beperkte financiële budgetten. Er zijn verschillende perspectieven over wat nu precies waardevolle zorg is in de context van kankerbehandelingen, beperkte financiële budgetten en patiëntgerichte zorg. Om die reden onderzochten we wat waardenelementen zijn voor verschillende belanghebbende met betrekking tot nieuwe oncologische behandelingen en de implicaties van deze waarden te beoordelen in besluitvormingsprocedures.

Onze studie toonde duidelijk aan dat klinische uitkomsten niet de enige zijn die belangrijk zijn voor besluitvormingsprocessen in de oncologische zorg. Sterker nog, in overwegingen over de waarde van oncologische behandeling speelt een veel breder scala aan waarden een prominente rol. Ze kunnen worden onderverdeeld in (1) impact op het dagelijks leven en de toekomst, (2) kosten voor patiënten en naasten, (3) kwaliteit van leven (fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel), (4) impact op naasten, (5) maatschappelijke impact en (6) kwaliteit van de behandeling. De erkenning van deze waarden kan bijdragen aan de besluitvorming op patiëntniveau en daarnaast ook patiëntenvoorlichting, empowerment en ondersteuning verbeteren. Het gebruik van deze scala aan waarden binnen pakketbeslissingen is minder duidelijk.

De resultaten kunnen nuttig zijn om clinici en beleidsmakers te begeleiden bij het nemen van beslissingen binnen de oncologie. Het explicieter maken van welke waarden gelden voor wie en bij welke oncologische indicaties, garandeert een meer systematische aanpak van besluitvorming op alle niveaus.

Lees het volledige artikel ‘Cancer treatments touch a wide range of values that count for patients and other stakeholders: What are the implications for decision-making?’ door Cilla E. J. Vrinzen, Haiko J. Bloemendal, Esra Stuart,Amr Makady, Michel van Agthoven, Mariska Koster, Matthias A. W. Merkx, Rosella P. M. G. Hermens, Patrick P. T. Jeurissen in Cancer Medicine 2022;00:1–12.