Leiden samenwerkingen in de acute zorg tot een duurzaam zorgstel?

Het idee bestaat dat integratie van spoedeisende hulpafdelingen (SEH) en huisartsenposten (HAP) voor zorg buiten kantooruren, de druk op de acute zorgketen verlicht. Sinds 2010 is de integratie van SEH en huisartsenpost (HAP) in sterke mate toegenomen. Het idee is dat dit leidt tot een reductie van onnodige SEH-bezoeken, doordat patiënten met dezelfde kwaliteit van zorg behandeld kunnen worden in de eerste lijn, tegen lagere kosten. Er zitten hiaten in het bestaande wetenschappelijke bewijs hiervoor.

In dit onderzoek beoordeelden we of de integratie van SEH en HAP geassocieerd is met een verminderd gebruik van de SEH, ziekenhuisopnames en lagere kosten per patiënt, in vergelijking met stand-alone acute zorg voorzieningen. We onderzochten dit gebruik makend van claimgegevens van verzekeraars. We vonden dat integratie van HAP en SEH leidt tot een grotere kans op ziekenhuis-opname en hogere kosten, vergeleken met patiënten die een losstaande HAP of SEH bezoeken. In de praktijk worden de beoogde kostenvoordelen van integratie dus niet behaald. Samenwerkingen tussen SEH en HAP lijken de financiële duurzaamheid van de gezondheidsstelsels nog niet ten goede te komen

Lees het volledige artikel ‘Association between acute care collaborations and health care utilization as compared to stand-alone facilities in the Netherlands: a quasi-experimental study
Wackers, Erik M.E.; Stadhouders, Niek W.; Maessen, Martijn F.H.; Tanke, Marit A.C.; Gaakeer, Menno I.; van Dulmen, Simone A.; Jeurissen, Patrick P.T.
European Journal for Emergency Medicine, August 22, 2022.