Relatie tussen de eigendomsstatus van verpleeghuizen en hun resultaten tijdens de COVID-19-pandemie

Een snelle review van de literatuur

Sommige verpleeghuizen leken beter in staat zich te beschermen tegen de gevolgen van de coronapandemie (COVID-19) dan anderen. Eerdere reviews suggereerden dat aanbieders met winstoogmerk een slechtere kwaliteit van zorg bieden. Organisatorische kenmerken zouden daarom mede bepalend kunnen zijn in het effect van de COVID-19-pandemie. Dit onderzoek beantwoordt de vraag of de eigendomssituatie van een zorginstelling van invloed is op de effectiviteit van de respons op de COVID-19-pandemie.

Met een literatuurstudie in de periode van maart tot juli 2020 onderzochten Florien Kruse en collega’s de relatie tussen de eigendomsstructuur van verpleeghuizen en hun prestaties tijdens de Covid-19 pandemie, gemeten aan de hand van de COVID-19-gevallen en sterfgevallen.

Bevindingen
De meeste papers, die voldeden aan de inclusiecriteria, vonden op basis van niet-aangepaste statistieken, een significant verband tussen de eigendomssituatie en de effectiviteit van de respons op Covid-19.
De aangepaste cijfers schetsten echter een genaunceerder beeld. De relatie lijkt te worden gemedieerd door andere organisatorische (bv. grootte), proces (bv. personeelstekorten) en contextuele factoren (bv. regionale verspreiding van COVID-19) vergeleken met de eigendomssituatie rechtstreeks.

Kanttekening

Kanttekening bij deze studie is dat het merendeel van de geïncludeerde studies gericht was op Noord-Amerika. Ook waren de meeste onderzoeken wat betreft onderzoeksmethodologie van lage tot gemiddelde kwaliteit.

Implicaties voor beleid

Op korte termijn is het waarschijnlijk effectiever om de geïdentificeerde mediërende factoren in de relatie tussen eigendomssituatie en COVID-19-uitkomsten aan te pakken. Echter voor de lange termijn is deze evaluatie in overeenstemming met eerdere literatuur die suggereert dat beleidsmakers voorzichtig moeten zijn met het stimuleren van verpleeghuizen die in handen zijn van commerciële aanbieders.

Het volledige artikel is ‘Relationship between the Ownership Status of Nursing Homes and Their Outcomes During the COVID-19 Pandemic: A Rapid Literature Review’.
Florien M. Kruse , Jasmine C. Mah, Sanne J. J. P. M. Metsemakers, Melissa K. Andrew, Samir K. Sinha, Patrick P.T. Jeurissen.
Journal of Long-term Care (2021), pp. 207–220.