Hoe beïnvloedt overheidsbeleid de inzet van PA en VS?

Een onderzoeksprotocol om dit beleid te evalueren

In steeds meer landen in de wereld worden physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) ingezet om de druk op het gezondheidszorgsysteem te verlichten. De Nederlandse overheid implementeerde ook een breed pakket aan maatregelen is om deze ontwikkeling te stimuleren. Onbekend blijft tot op heden wat de invloed van deze maatregelen op de omvang en inzet van PA en VS. Ellen Dankers - de Mari wil hier met haar onderzoek verandering in brengen.

Maatregelen die door de Nederlandse overheid werden genomen om deelname van PA en VS in de zorg te stimuleren zijn onder andere:

  • subsidiëring van opleidingsplaatsen;
  • opname van de beroepen in Wet BIG;
  • bekostiging van kennis-/consultatieplatforms en (evaluatie)onderzoek;
  • toekenning van bevoegdheden voor bepaalde voorbehouden handelingen
  • het creëren van declaratie- en registratiemogelijkheden.

Wat echter ontbreekt is inzicht in ‘hoe’, ‘voor wie’, ‘binnen welke context’ en ‘op welke manier’ overheidsbeleid van invloed was en is op de omvang van de inzet van PA en VS.
In het artikel ‘How government policies influence Nurse Practitioner and Physician Assistant deployment: protocol for a realist evaluation mixed-method study‘ beschrijft  Dankers het onderzoeksprotocol waarmee ze verwacht antwoord te kunnen geven op deze vragen.

Met de uitkomsten van het onderzoek krijgen overheden, beroeps- en sectororganisaties en andere stakeholders in de zorg handvatten om effectiever te sturen op de arbeidsmarkt en de beroepenmix in de zorg. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. ​

Het volledige artikel ‘How government policies influence Nurse Practitioner and Physician Assistant deployment: protocol for a realist evaluation mixed-method study’. 
Ellen J.C.M. Dankers-de Mari, Patrick P.T. Jeurissen, Ronald Batenburg and Anneke J.A.H. van Vught; 
Beschikbaar op: www.zorgmasters.nl/kennis/arbeidsmarkt.