Determinanten voor effectiviteit en beleid bij suikertaks op frisdrank

De suikerconsumptie neemt wereldwijd toe met nadelige effecten op de (mond)gezondheid. Belastingen op suikerhoudende frisdranken zijn bewezen effectief om de suikerconsumptie te verminderen. Bewijs alleen is echter zelden voldoende om dergelijk beleid in te voeren. Dit artikel vat daarom de literatuur samen over zowel de effectiviteit als de bredere beleidsdeterminanten van een suikertaks.

De auteurs maken in dit artikel duidelijk dat een zorgvuldig doordacht implementatieproces van een belastingstructuur voor suikerhoudende frisdranken een vereiste is. Ze beargumenteren hoe zo'n belastingbeleid moet worden gekoppeld aan bestaande problemen en het publieke sentiment, omdat dit met meer aspecten zal samenhangen dan alleen die van de (mond)gezondheid.

Mondzorgprofessionals die het voortouw willen nemen bij de invoer van belastingen op frisdrank, zullen zich daarom moeten realiseren dat puur op feiten gebaseerde argumenten over de potentiële effectiviteit alléén onvoldoende zullen zijn. Om verandering te bewerkstelligen kunnen zij belangrijke lessen leren van andere "arts-activisten", zoals longartsen, die met succes hebben gepleit voor hogere tabaksbelastingen door zichtbaar te zijn in het publieke debat met duidelijke berichten en robuuste beleidsvoorstellen.

Lees het volledige artikel Effectiveness and Policy Determinants of Sugar-Sweetened Beverage Taxes.
Hagenaars LL, Jeurissen PPT, Klazinga NS, Listl S, Jevdjevic M.
J Dent Res. 2021 May 26 (open access)