Betaalbare zorg door minder bureaucratie en meer preventie:

Promotieonderzoek naar administratieve kosten in de zorg en de invoering van een suikertaks

‘Minder bureaucratie’ en ‘meer preventie’ zijn populaire beleidsstrategieën om de zorg betaalbaar te houden, maar dit beleid komt onvoldoende van de grond. Luc Hagenaars onderzocht hoe dit komt en beschrijft zijn bevindingen in zijn lekenpraatje en zijn proefschrift getiteld 'Reducing paper and sugar for fiscally sustainable healthcare systems'.

Minder bureaucratie
Uit zijn onderzoek naar ‘minder bureaucratie’ blijkt dat een systeemperspectief nodig is, doordat er bij administratieve processen sprake is van interactie tussen zorgprofessionals, zorginstellingen, zorgfinanciers en beleidsinstanties. Type zorgstelsels lijken een rol te spelen omdat landen met meerdere zorgfinanciers hogere administratieve kosten kennen dan landen met één zorgfinancier. Verder is ordentelijke data governance een randvoorwaarde om administratie te verminderen.

Effectieve invoering preventiebeleid: casus suikertaks
Hagenaars onderzocht de ‘suikertaks’ om te begrijpen hoe effectief preventiebeleid kan worden ingevoerd. Een ‘frisdranktaks’ blijkt uitvoerbaar, maar het lukt overheden niet goed om meer ongezonde voeding te belasten. Waar een frisdranktaks werd ingevoerd was vaak een stevige lobby aanwezig, die zich niet exclusief richtte op obesitas. De taks werd geframed als oplossing voor andere problemen, zoals geldgebrek voor kinderdagopvang in Philadelphia. Dit lijkt paradoxaal maar is het niet omdat veel preventiebeleid in beleidsarena’s wordt gemaakt waar gezondheid niet centraal staat.

Luc Hagenaars
Luc Hagenaars (1987) behaalde in 2013 cum laude zijn Masterdiploma Global Health aan de Universiteit van Maastricht. Hij combineerde zijn onderzoek als buitenpromovendus bij IQ healthcare, Radboudumc, met zijn werk als beleidsmedewerker strategie & kennis bij het Ministerie van VWS. Hierbij begeleid door prof. dr, Patrick Jeurissen en prof. dr. Niek Klazinga.

Download het proefschrift
Reducing paper and sugar for fiscally sustainable healthcare systems.