Commerciële ondernemers in de zorg. Is dit wenselijk?

Promotie van Florien Kruse

Het aantal commerciële zorgaanbieders is in de laatste decennia in veel zorgsystemen sterk gestegen. In dit proefschrift analyseert Florien Kruse hoe de markt van commerciële zorgaanbieders zich heeft ontwikkeld en hoe commerciële zorgaanbieders presteren ten opzichte van "traditionele" (publieke en in sommige gevallen non-profit) aanbieders. Kruse concludeert dat commerciële zorgaanbieders kansen bieden voor de houdbaarheid van ons zorgsysteem, maar signaleert ook een keerzijde.

Haar centrale onderzoeksvraag is of commerciële zorgaanbieders bijdragen aan een kwalitatief beter en financieel houdbaar zorgsysteem. Kruse  focust daarbij op de volgende zorgaanbieders: winstgeoriënteerde ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en particuliere verpleeghuizen.

Ze concludeert dat commerciële zorgaanbieders kansen bieden voor de houdbaarheid van ons zorgsysteem. Commerciële zorgaanbieders kunnen bovendien positieve spillover-effecten hebben op de traditionele sector door hen scherp te houden voor externe ontwikkelingen. De keerzijde van commerciële zorgaanbieders is dat zij risico’s met zich mee brengen. Om deze risico’s te minimaliseren zouden beleidsmakers deze sector specifiek moeten reguleren op, onder andere,  ondoorgrondelijke financiële organisatiestructuren en op het minimaliseren van excessieve winsten met kortetermijnperspectief.

Meer informatie
In haar onderstaande lekenpraatje ten tijd van de promotieplechtigheid licht ze haar onderzoek toe.



Het volledige proefschrift getiteld: ‘Healthcare provision: open for business? Market dynamics, performance and ethics of commercially-oriented healthcare providers, using the Netherlands as a case study’, is via deze link te downloaden.