Is er een relatie tussen volume en kwaliteit bij particulieren klinieken?

Het aantal particuliere klinieken, ook wel Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs) en privé klinieken genoemd, is over de jaren sterk gestegen. Er is redelijk veel bekend over of volume tot betere kwaliteit leidt bij behandelingen die in het ziekenhuis worden uitgevoerd, maar er is eigenlijk vrijwel niks bekend of er ook een zogenoemde ‘volume-kwaliteitsrelatie’ bestaat voor de behandelingen in particuliere klinieken. Kennis hierover kan eventueel de doelmatigheid binnen de sector van particuliere klinieken vergroten. Met dit artikel pogen we hier meer inzicht in te geven.

Onze studie laat zien dat de kwaliteit van de zorg bij particuliere klinieken met een laag aantal operatieve behandelingen per jaar lager is dan bij particuliere klinieken die een hoog volume hebben. Kwaliteit hebben we gemeten aan de hand van scores op structuur, proces en uitkomstmaten (i.e. postoperatieve infecties). Dit schaaleffect blijkt echter minimaal op de uitkomstmaat voor postoperatieve infecties. Bovendien neemt het marginale voordeel af naarmate particuliere klinieken meer behandelingen uitvoeren. Tenslotte blijkt volume niet gerelateerd te zijn aan patiënttevredenheid.

Uit de bevindingen van deze studie concluderen we dat particuliere klinieken die meer operatieve behandelingen per jaar uitvoeren een hogere kans hebben om betere kwaliteit van zorg te leveren. Deze relatie is echter niet erg sterk. Voor organisaties al de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of zorgverzekeraars kan deze informatie nuttig zijn om de doelmatigheid van de zorg bij particuliere klinieken te verhogen.

Florien Kruse, Reinier van Nieuw Amerongen, Ine Borghans, Stef Groenewoud, Eddy Adang en Patrick Jeurissen
Is there a volume-quality relationship within the independent treatment centre sector? A longitudinal analysis
BMC Health Services Research, 2019, 19:853