ESB | Marktconcentratie is ook punt van zorg bij Zelfstandige Behandelcentra

Al enige tijd is er aandacht voor de toenemende concentratie op de markt wat betreft ziekenhuiszorg. En een steeds groter deel van de medisch-specialistische zorg vindt plaats in Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs). Dit roept de vraag op of er op deze markt ook sprake is van marktconcentratie?

Sinds 2007 is het aantal ZBCs sterk gegroeid. De ZBC-markt is daarnaast sterk geconcentreerd, nog meer dan de ziekenhuismarkt. De ZBC-markt is qua totale omzet veel kleiner dan de ziekenhuizenmarkt, wat mogelijk bijdraagt aan de kansen van een aanbieder om marktmacht te winnen. Daarnaast beschrijven de onderzoekers hoe beide markten sinds 2012 nog geconcentreerder zijn geraakt. Het zou kunnen dat verzekeraars prioriteit hebben gegeven aan het contracteren van de grote zorgaanbieders. Tot slot concluderen de auteurs dat een groter marktaandeel in de ZBC-markt leidt tot een hogere prijs voor oogheelkundige producten. In de ziekenhuismarkt geldt dit voor orthopedische zorgproducten.

Door Florien Kruse, Else Spierings, Eddy Adang, Patrick Jeurissen
Marktconcentratie is ook punt van zorg bij Zelfstandige Behandelcentra
ESB, 12 oktober 2018